Kurikka

Kontaktuppgifter

Besöksadress

Kärrytie 1

Postadress

PB 500 61300 KURIKKA

Telefonnummer
Allmän e-postadress
kurikan-kaupunki@kurikka.fi

Basuppgifter

Kommunnummer
301
Språkförhållande
Finskspråkig