Statistik och fakta

Kommunbaserade regional indelningar, kommunnummer och antal kommuner

Det finns 311 kommuner i Finland år 2019. Av dessa ligger 205 på fastlandet, och 16 på Åland. 

 

Regional indelning 2017                                

Kommuner 311 (295+16)
Storområden (NUTS2) 5
Landskap 18 (+1)
RFV 6 (+1)
ELY 15 (+1)
Kommunformer  
   stad  106
   övriga kommuner 205

 

I bilagorna närmare information om regionala indelningar. Bekanta dig också med materialet från Statistikcentralen och Lantmäteriverket.