Kommunförbundets bloggar

Följ med Kommunförbundets bloggare i bloggserien På linjen.

Kommunikationsavdelningen betjänar gärna i frågor som handlar om Kommunförbundet.

Ulla Karvo
Skribent

Finlands ordförandeskap lider mot sitt slut. Det är inte mycket som slutligen åstadkommits, men det går inte att skylla enbart på Finland. Ordförandeskapet har sammanfallit med ett brytningsskede då EU har ett nytt parlament men har fått vänta på utnämningen av den nya kommissionen. De ärenden som

Skribent

Digitaliseringen inom den offentliga förvaltningen har tagit fart. I regeringsprogram efter regeringsprogram är det digitaliseringen som förväntas lösa både produktivitetsutmaningen och bristen på arbetskraft – givetvis med kunden i centrum. Med dessa och alla andra problem får vi hjälp av den

Skribent

Den svaga situationen för den kommunala ekonomin har upprepade gånger figurerat i rubrikerna under den gångna hösten. För tredje året i rad ligger kommunalskatteutfallet kring noll och statsandelarna samtidigt på minus. Budgetunderskottet är stort i synnerhet i de stora städerna, och på flera orter

Det åländska lagtings- och kommunalvalet 20.10.2019 lockade inte lika mycket folk till valurnorna som tidigare trots flera heta valfrågor. Valdeltagandet i lagtingsvalet var 69,7 procent, en halv procentenhet lägre än i föregående val och i kommunalvalet 66,4 procent, en hel procentenhet lägre än

Den förra landskapsberedningen kom aldrig i mål. Resultatet blev efter många försök och misstag några lärdomar som den nuvarande regeringen förhoppningsvis beaktar. En sak som blivit helt klar är att kommunernas allmänna kompetens skyddas av grundlagen. Grundlagsutskottet kom i början av året fram

Skribent

Det är inte EU:s eller EU-medborgarnas intresse om medel från EU:s budget används på ett otillbörligt sätt eller om skatter, tull eller andra avgifter som finansierar EU:s budget lämnas obetalda. För utredning och förebyggande av bedrägerier grundades den europeiska byrån för bedrägeribekämpning

Skribent

Olika chatbot-tjänster har allt blivit allt vanligare inom såväl den privata som offentliga sektorn. Vi har efter hand vant oss vid att sköta våra ärenden med dessa ”robotar”. Visserligen kan det ibland kan kännas störande att till exempel i bankärenden, på bankens webbplats alltså, vara tvungen att

Skribent

Ett kontinuerligt, livslångt lärande har under de senaste åren blivit ett allt mer aktuellt utbildningspolitiskt tema. Det nya regeringsprogrammet ger löfte om att genomföra en parlamentarisk reform av det kontinuerliga lärandet som ska svara på individens behov av att utveckla och förnya det egna

Skribent

I Finland har vi redan firat midsommar men i Bryssel börjar sommaren först ta fart. Här rullar ännu vardagen på med olika evenemang och händelser. De nya politiska grupperingarna installerar sig i parlamentet och den europeiska veckan för hållbar energi (EUSEW) ägde rum förra veckan. Regionkommittén

Skribent

I lagstiftningen om den grundläggande utbildningen och i grunderna för läroplanen identifieras bildningens betydelse för elevens förankring i arbetslivet. Utgångspunkten är att stödja elevernas uppväxt och utveckling samt att erbjuda kunskaper och färdigheter för framtiden. Eleven handleds i att

Skribent

Enligt Antti Rinnes färska regeringsprogram överförs ansvaret för social- och hälsovårdstjänsterna till 18 självstyrande landskap. Till en början skulle också räddningsväsendet höra till landskapens uppgifter. Landskapen kunde senare få fler uppgifter utgående från en parlamentarisk beredning som

Biblioteken ligger i täten när det kommer till att utnyttja digitaliseringsmöjligheter inom kommunala tjänster. Förra året gjordes det 50 miljoner fysiska och 38 miljoner elektroniska besök vid bibliotekstjänster. På webben går det smidigt att söka information, reservera material och förnya lån, och

Skribent

Man har systematiskt försökt stärka inkluderande strukturer i den grundläggande utbildningen. Orsaken till detta är internationella avtal som förutsätter att alla barn och unga ska ha tillgång till utbildning och kunna lära sig nytt. I dagsläget förs intensiva diskussioner om styrningen på riksnivå