Kai Ketelimäki 30.9.2019

Både boten och juristen lär sig av sina misstag

Olika chatbot-tjänster har allt blivit allt vanligare inom såväl den privata som offentliga sektorn. Vi har efter hand vant oss vid att sköta våra ärenden med dessa ”robotar”. Visserligen kan det ibland kan kännas störande att till exempel i bankärenden, på bankens webbplats alltså, vara tvungen att umgås med en bot innan man möjligtvis får kontakt med en riktig människa. Man kan ju numera inte gå in på en bank utan att först ha bokat tid för ett möte ett par veckor i förväg.

Boten slår inte ännu Ketelimäki

På Kommunförbundet har vi inlett ett försök med automatisering av juristarbetet, eventuellt det första försöket i Finland. Juridiska frågor kan alltså besvaras av en chatbot, eller bot, istället för en jurist. Det kanske låter som en mission impossible-tanke att få algoritmerna i sådan ordning att slutresultatet ens tillnärmelsevis liknar ett svar från en riktig jurist.

En jurist broderar ofta ut sitt svar och lägger till reservationer, för säkerhets skull. Det är ju önskvärt att juristen inte senare åker så att säga fast för sitt svar. Man ser också svar på professorsnivå, till exempel i media, där journalistens fråga, så som den framställs och beskrivs, nog betraktas och upplevs som problematisk, men det ges inget svar på om allt gått rätt till i situationen i fråga. Ett svar där man går som katten kring het gröt gör inte en förtroendevald eller tjänsteinnehavare glad. Kommunen behöver i allmänhet lösa ett praktiskt problem. Rådgivningen vid Kommunförbundets juridiska avdelning har som målsättning att den som ställer en fråga får tydliga instruktioner eller ett svar på sin fråga. Visserligen kan situationen ibland vara sådan att man inte kan ge ett entydigt svar. Mycket beror också på de bakgrundsfakta man fått i frågan.

Tillsyn över lagligheten i beslut?

Till den juridiska enhetens gemensamma e-post kommer varje år tusentals frågor. Frågorna kommer från såväl förtroendevalda som tjänsteinnehavare.

Med jäv avses att en person har ett sådant förhållande till en sak som behandlas av myndighet eller till parter i saken att hens opartiskhet äventyras. Det är viktigt eftersom ett beslut kan upphävas om en jävig person deltagit i behandlingen. Jäv hör till de vanligaste frågorna. Om jäv frågas i allmänhet före beslutsfattandet, vilket givetvis är önskvärt. För då har kommunen mest nytta av svaret i sitt beslutsfattande.

Men också lokaltidningar vänder sig ofta till Kommunförbundet för att kontrollera att tillvägagångssättet vid behandlingen av något ärende i kommunen varit korrekt. Numera är det också vanligt att förtroendevalda hör sig för om andra förtroendevaldas deltagande i beslutsfattandet och om deras eventuella jäv. Ibland har vi här på Kommunförbundet en känsla av att frågan om jäv inte alltid handlar om en oro för lagligheten i beslut. – I synnerhet om frågan kommer först efter att beslutet har fattats.

Jävsbestämmelserna är till största delen tydliga och till en del rentav schematiska

På Kommunförbundet väcktes tanken att utveckla en bot som kan svara på jävsfrågor där svaret är – eller åtminstone borde vara – entydigt. Botens funktion och inlärning grundar sig på att den får frågor och får svara.

På så sätt liknar boten och juristen varandra, båda lär sig av sina misstag.  Återstår att se när vi kan överlåta en betydande del av jävsfrågorna åt boten, så att juristerna kan ägna sig åt knepigare fall. – Och om juristen skulle råka glömma någon grundläggande sak i behandlingen av dessa kan hen ju alltid fråga boten.

 

Läs mer

Frågor om jäv besvaras av en begåvad robot

Kort om skribenten

Skribenten är jurist vid Kommunförbundet. 

Ett nätverk för dig som jobbar med språk och översättning i kommunsektorn

Kommunförbundet samordnar ett nätverk för översättare i kommunsektorn. Nätverket har också ett diskussions- och mötesforum på Teams.

Förändringar i kommunernas anvisningar för sökande av ändring

I kommunernas besvärsanvisningar ska två förändringar som skett sommaren 2023 beaktas.

Bekanta dig med rådgivning.