Pressmeddelanden

Kommunförbundet ger regelbundet ut pressmeddelanden om förbundets ställningstaganden i intressebevakningsfrågor samt angående forskning inom den kommunala sektorn. Följ oss på Twitter för att få de senaste nyheterna. 

Kommunikationsavdelningen betjänar gärna i frågor som handlar om Kommunförbundet. Journalister kan också ringa till  numret 050 340 9977 (vardagar kl 9-15).