Aktuellt

Kommunikationsavdelningen betjänar gärna i frågor som handlar om Kommunförbundet.

Ledande juristen vid juridiska enheten Juha Myllymäki har utsetts till direktör för Kommunförbundets juridiska enhet från 1.9.2019. Myllymäki innehar