Kommunförbundets bloggar

Följ med Kommunförbundets bloggare i bloggserien På linjen.

Kommunikationsavdelningen betjänar gärna i frågor som handlar om Kommunförbundet.

Den snabba minskningen av energitorvsanvändningen leder till svårigheter för torvutvinningsbranschen och medför stora merkostnader för energibolag och andra som använder torv. Den kommunala ekonomin har fått ringa uppmärksamhet i diskussionen. Pressen på att avveckla energitorven i snabbare takt kan

En av kommunens primära uppgifter enligt kommunallagen är att främja invånarnas välfärd. Vad innebär denna uppgift i fråga om barn och unga? Det första man tänker på då det gäller främjandet av hälsa och välfärd är ofta social- och hälsovårdstjänsterna. Dessa tjänster utgör en viktig och nödvändig

Inom ramen för kommunalt beslutsfattande har vi ungdomsfullmäktigen, som enligt kommunallagen ska finnas till för att trygga ungas påverkningsmöjligheter i den kommunala beslutsgången. Dessa ungdomsfullmäktigen är visserligen utmärkta sätt för unga att bli hörda, men deltagande barn och unga är

Vem hade trott att vi fortfarande skulle vara i den här situationen i vår – ett helt år efter de första veckorna med corona? När vi på Kommunförbundet för ett år sedan gjorde en enkät för att kartlägga de utmaningar som coronatiden innebär för kommunerna, funderade vi på om återhämtningsskedet

Inom gymnasieutbildningen har relationstalet 58/42 under flera år beskrivit flera olika saker. I de flesta fall har det varit fråga om ett sammanträffande, men talet har varit en bra tumregel i många sammanhang. Det har beskrivit både ansökningarna till gymnasiet, studerandenas könsfördelning

Kommunen skapar grunden, är Kommunförbundets kommunalvalsslogan. Det gäller också för utbildningen, som i hög grad sköts av kommunerna. Till kommunernas uppgifter hör att ordna småbarnspedagogik, förskoleundervisning och grundläggande utbildning. Det är frivilligt för kommunerna att ordna utbildning

Ulla Karvo
Skribent

Vår verksamhet är ofta indelad i olika tidsperioder, vilket underlättar hanteringen av ärendena och hur de sköts. Nu befinner vi oss i början av det nya året och de flesta av oss hoppas att det ska bli bättre än det föregående. Vi vet inte hurdan framtiden blir, men vi kan ta lärdom av det förflutna

Linda

Det nya året är här och med det träder Kommunförbundets nya organisation i kraft. Antalet enheter har blivit färre, samarbetet mellan olika substansområden ska bli smidigare och tanken är att mindre byråkrati och hierarki ska leda till bättre, snabbare och närmare service till våra medlemmar. För

De vägval som görs under 2021 och de pågående reformernas öde kommer att ha exceptionellt stor betydelse för kommunernas och städernas framtid under hela årtiondet. Låt oss se på några exempel. I början av mars kommer kommunernas ansvar för sysselsättningen att öka avsevärt. Då inleds

Hanna Tainio

En läkartidning damp ner i min brevlåda och där hittade jag ett recept på bärpaj som är allting-fri. Den är laktosfri, glutenfri och den bakas utan ägg, därav namnet. Passar de flesta med andra ord. Något måste ju också en sådan paj innehålla och i det här fallet ingår specialmjöl, smör och socker

Gymnasiefinansieringen – tänk om kommunerna tänkte om Tidigare i höst skrev jag ett blogginlägg om finansieringen av gymnasieutbildningen utgående från de senaste kostnadsuppgifterna, dvs. uppgifterna för 2019. Situationen har varit mycket svår under flera år, eftersom finansieringssystemet för

För ett år sedan planerade vi terminsavslutningar och julfirande som vanligt den här tiden. Vem hade då kunnat ana hur det nya året skulle bli. I december började man höra nyheter om en ny virussjukdom i Kina, men det kändes mycket avlägset då. I mitten av mars konstaterades att