Kommunförbundets bloggar

Följ med Kommunförbundets bloggare i bloggserien På linjen.

Kommunikationsavdelningen betjänar gärna i frågor som handlar om Kommunförbundet.

Författare

Just nu är medborgarnas informationsbehov som allra störst. Och behovet kommer sannolikt att öka. I nyhets- och sportsändningarna talas det bara om viruset och tidningarna erbjuder långläsning om ämnet medan sociala medier fylls av berättelser och spekulationer. Anvisningarna för krisinformation har

Laura Parsama
Författare

Coronaviruset är endast ett exempel på hur globala händelser på ett ögonblick börjar påverka kommunens dagliga verksamhet, skriver Laura Parsama. Vi får dagligen läsa nyheter om coronavirusets spridning och dess konsekvenser för världsekonomin och människornas vardag överallt. Europaparlamentet är

Författare

En obestridlig slutsats av den vård- och landskapsreform som strandade för regeringen Sipilä var att en och samma modell inte lämpar sig för hela landet. Detta stöds av rapporten Kommunernas lägesbild 2020, som statsrådet nyligen publicerade. Slutsatsen i rapporten är att kommunerna i Finland

Författare

Finlands ordförandeskap lider mot sitt slut. Det är inte mycket som slutligen åstadkommits, men det går inte att skylla enbart på Finland. Ordförandeskapet har sammanfallit med ett brytningsskede då EU har ett nytt parlament men har fått vänta på utnämningen av den nya kommissionen. De ärenden som

Författare

Digitaliseringen inom den offentliga förvaltningen har tagit fart. I regeringsprogram efter regeringsprogram är det digitaliseringen som förväntas lösa både produktivitetsutmaningen och bristen på arbetskraft – givetvis med kunden i centrum. Med dessa och alla andra problem får vi hjälp av den

Den svaga situationen för den kommunala ekonomin har upprepade gånger figurerat i rubrikerna under den gångna hösten. För tredje året i rad ligger kommunalskatteutfallet kring noll och statsandelarna samtidigt på minus. Budgetunderskottet är stort i synnerhet i de stora städerna, och på flera orter

Saija Haapalehto

Det är inte EU:s eller EU-medborgarnas intresse om medel från EU:s budget används på ett otillbörligt sätt eller om skatter, tull eller andra avgifter som finansierar EU:s budget lämnas obetalda. För utredning och förebyggande av bedrägerier grundades den europeiska byrån för bedrägeribekämpning

Olika chatbot-tjänster har allt blivit allt vanligare inom såväl den privata som offentliga sektorn. Vi har efter hand vant oss vid att sköta våra ärenden med dessa ”robotar”. Visserligen kan det ibland kan kännas störande att till exempel i bankärenden, på bankens webbplats alltså, vara tvungen att