Kommunförbundets bloggar

Följ med Kommunförbundets bloggare i bloggserien På linjen.

Kommunikationsavdelningen betjänar gärna i frågor som handlar om Kommunförbundet.

Författare

Kommunallagen 2015 har utvärderats utgående från respons om tillämpningen. Inga större problem har uppdagats i den gällande lagen. Lite finslipning är ändå att vänta i den proposition om ändring av kommunallagen som snart överlämnas till riksdagen. Jag ska här gå närmare in på ändringar som gäller

Tarja Myllärinen

Under den pågående coronakrisen talas det allt oftare om den vård- och serviceskuld som epidemin kommer att ge upphov till. Vård- och serviceskulden ses ofta som långa operationsköer inom den specialiserade sjukvården eller väntetider och överskridande av maximala väntetider för icke-brådskande vård

Författare

Dataskydd och datasäkerhet har skapat rubriker på grund av dataläckaget vid Vastaamo. I det aktuella fallet har det skett ett intrång i hälsovårdsföretagets datasystem och kundernas uppgifter har stulits. De stulna uppgifterna används för utpressning. Brottslingen i fallet är naturligtvis aktören

Kommunerna har under de senaste åren gått igenom stora förändringar, som nu bara har påskyndats av coronan. Faktumet att befolkningen åldras och minskar och att kommunekonomin försämras har gjort kommunernas verksamhet och ledning synnerligen komplicerad. De ekonomiska anpassningsåtgärderna gör att

Regeringen beslutade vid budgetmanglingen att sänka klientavgifterna för småbarnspedagogiken med 70 miljoner euro. Undervisnings- och kulturministeriet lämnade sin preliminära proposition om genomförande av avgiftssänkningen 28.9.2020. Enligt propositionen kommer inkomstgränserna att höjas med 31

Saija Haapalehto

Begreppet etisk kanal, rapporteringskanal, anmälningskanal, visselblåsningskanal och responskanal har många namn, men avser de alla samma sak? En del av benämningarna har onekligen en något negativ ton. Användningsändamålet kan också variera mellan olika organisationer. Under den senaste tiden har

Författare

I kommunekonomiprogrammet, bestsellern som utkommer två gånger om året, nu senast 5.10, sammanställs igen bedömningar av det kommunalekonomiska läget, effekterna av statens åtgärder och utvecklingsprognosen. Även om utsikterna för den kommunala ekonomin mitt under coronakrisen både i år och också

Aila Puustinen-Korhonen

Nästan 6000 barn i grundskoleåldern går i skola på sin placeringsort. Placeringsplatsen kan vara en fosterfamilj, ett professionellt familjehem eller en barnskyddsanstalt. De senaste åren har man i undersökningar och skolhälsoenkäter allt oftare väckts till insikt om att placerade barn i många fall

Linda

"Jag är hållbar” står det på tygkassarna som delades ut till deltagarna på Kvalitetsmässan i Göteborg i fjol 2019. Jag tänker smått roat att det känns väldigt svensk med en tygkasse som talar om sig själv i första person. Men också på att hållbarhet som begrepp blivit mode i Sverige. Och alla som

Författare

Kommunerna och de övriga anordnarna av gymnasieutbildning bereder som bäst budgetarna för 2021. Budgetberedningen är för närvarande mer krävande än vanligt då de ekonomiska konsekvenserna av coronapandemin försämrar kommunernas redan från tidigare svaga ekonomi. Det viktigaste för de kommunala

Författare

De flesta gymnasier inledde sitt läsår förra veckan. Resten kör igång denna vecka, förutom vuxengymnasierna där undervisningen i regel börjar nästa vecka. I de flesta gymnasier är det fem månader sedan man senast hade närundervisning. Gymnasierna började ju övergå till distansundervisning i mitten