Kontaktuppgifter

Besöksadress

Patruunantie 15

Postadress

62800
VIMPELI

Telefonnummer
Allmän e-postadress
vimpelin.kunta@vimpeli.fi

Basuppgifter

Kommunnummer
934
Språkförhållande
Finskspråkig