Kontaktuppgifter

Besöksadress

Alvar Aallon tie 1

Postadress

62900
ALAJÄRVI

Telefonnummer
Allmän e-postadress
kirjaamo@alajarvi.fi

Basuppgifter

Kommunnummer
005
Språkförhållande
Finskspråkig

Vänorter

Pudozh
Ryssland 1992
Are
Estland 1991
Halinga
Estland 2003
Escanaba/Michigan
Förenta Staterna 1982