Kontaktuppgifter

Besöksadress

Maneesintie 5

Postadress

62600
LAPPAJÄRVI

Telefonnummer
Allmän e-postadress
kunta@lappajarvi.fi

Basuppgifter

Kommunnummer
403
Språkförhållande
Finskspråkig