Kontaktuppgifter

Besöksadress

Keskustie 2

Postadress

PB 20
69951
PERHO

Telefonnummer
Allmän e-postadress
kirjaamo@perho.com

Basuppgifter

Kommunnummer
584
Språkförhållande
Finskspråkig