Kontaktuppgifter

Besöksadress

Kivihyypäntie 1

Postadress

69700
VETIL

Telefonnummer
Allmän e-postadress
vetelin.kunta@veteli.fi

Basuppgifter

Kommunnummer
924
Språkförhållande
Finskspråkig