Ny grundläggande publikation om kommunens verksamhet

Kommunens verksamhet och förvaltning finns nu samlade i en och samma bok för förtroendevalda, anställda och studerande. Alla kommuner kan avgiftsfritt beställa den finska Toimiva kunta och den svenska Så fungerar kommunen till fullmäktigeledamöterna. Den svenska versionen utkommer senare.

 

Kommunförbundet har redigerat boken. Den lämpar sig både för dem som vill inhämta grundläggande kunskaper om kommunen och dem som behöver uppdatera sina kunskaper. Den ger en bred allmän bild av kommunens förvaltning, kommunala beslut, ledningen av kommunen, kommunens uppgifter och skötseln av dem, kommuninvånarnas möjligheter att delta och påverka, kommunernas ekonomi och ekonomistyrning samt informationshantering och kommunikation.

 

Den behandlar också den kommunala självstyrelsen och kommunernas betydelse i det finländska samhället. Publikationen innehåller också en förteckning över den centrala lagstiftning som gäller kommunerna.

 

– Kommunen är en viktig samhällsaktör för varje medborgare och därför är det bra att känna till utgångspunkterna för kommunens verksamhet. Den finländska framgången ligger i arbetet på det lokala planet. I boken behandlas också förändringarna i kommunernas omvärld och hur de avspeglar sig på vardagen, arbetsmetoderna och verksamheten i kommunen, framhåller Kommunförbundets verkställande direktör Jari Koskinen i inledningen.

 

Kommunerna kan avgiftsfritt beställa Toimiva kunta till sina fullmäktigeledamöter fram till utgången av september 2017 på adressen publikationer@kommunforbundet.fi Så fungerar kommunen ges ut senare.

Publikationen säljs i Kommunförbundets nätbokhandel för 35 euro. Beställningsnummer för den finska versionen är 509493 och för den svenska 509497.

 

www.kommunforbundet.fi/bokhandel

(direkt adress http://shop.kunnat.net/product_details.php?p=3350 )