Sysselsättning genom upphandling

hankinnat

Det program för att påskynda sysselsättningen genom upphandling som inleddes i augusti 2020 syftar till att offentliga upphandlingar allt bättre ska stödja sysselsättningen. På så sätt ska man kunna stödja till exempel partiellt arbetsföra eller långtidsarbetslösa personers tillträde till arbete.

Totalvärdet på de offentliga upphandlingarna uppgår årligen till cirka 35 miljarder euro. Ett av målen i regeringsprogrammet är att det vid alla offentliga upphandlingar ställs ett villkor om social sysselsättning. För att uppnå målet har Arbets- och näringsministeriet startat ett program för att påskynda sysselsättningen genom upphandling. I programmet ingår projektet för att påskynda sysselsättningen genom upphandling samt flera regionala pilotprojekt.

Arbets- och näringsministeriet ansvarar för genomförandet av programmet som helhet och deltar i finansieringen av den riksomfattande samordningen. Projektet genomförs av Kommunförbundet.

Programmet för att påskynda sysselsättningen genom upphandling hänför sig till Åtgärdsprogrammet för verkningsfull offentlig upphandling, dvs till Samarbetsforumet för offentlig upphandling, som Finansministeriet tillsatte i september 2019 tillsammans med Kommunförbundet.