Sysselsättning

Servicecenter för arbetskraften

Sektorsövergripande samservice som främjar sysselsättningen (TYP) är en modell för samverkan där kommunen, arbets- och näringsbyrån och FPA tillsammans bedömer arbetslösas behov av service, planerar ändamålsenliga servicehelheter för att främja sysselsättningen och svarar för att sysselsättningsprocessen fortskrider och följs upp.

Utgångspunkten för verksamheten inom samservicen är alltid sysselsättning och att behovet av sektorsövergripande samservice upphör genom att kundens färdigheter förbättras. Målet är möta de arbetssökande individuellt, utreda deras servicebehov och kartlägga och uppdatera deras kompetens. Målet nås genom att man bygger upp en helhetsbetonad serviceprocess (sömlösa vägar till sysselsättning) som vid behov alltid kopplas till kommunernas sysselsättningsfrämjande tjänster och stöd, FPA:s tjänster, arbets- och näringsbyråernas tjänster samt tjänster som erbjuds av andra serviceproducenter (läroanstalter, tredje sektorn, företag).

När arbetslösheten drar ut på tiden (efter 6 månaders arbetslöshet) ska den arbetssökandes individuella situation och eventuella servicebehov identifieras. Det behövs en stark styrenhet som styr och samordnar olika aktörers tjänster till servicepaket. En sektorsövergripande samservice som främjar sysselsättningen passar bra för styrnings- och samordningsuppgiften, då det inom samservicen redan finns en hel del erfarenhet och kunnande i frågor som gäller sektorsövergripande verksamhet, skapande av skräddarsydda sömlösa vägar samt arbetsgivarsamarbete.

Samserviceverksamheten har redan varit i bruk i över tio år och den blev lagstadgad år 2015 då kommunerna fick i uppgift att leda den sektorsövergripande samservicen. Kommunerna har ansett uppgiften vara viktig och har avsevärt både utvecklat och gett resurser för verksamheten. Kommunerna har det kunnande, den yrkeskunniga personal och de verksamhetslokaler och verktyg som behövs för att leda den sektorsövergripande samservicen och samordnandet av olika tjänster. Det finns för närvarande 33 nätverk för denna verksamhet.

Läs mer om dessa teman