Vänortsverksamhet

Enligt Kommunförbundets uppgifter har Finlands kommuner cirka 900 vänortskommuner i cirka 40 länder. Nästan alla kommuner (ca 90 %) har minst en vänort. Vänortsverksamheten har traditionellt varit mest aktiv i Finlands närområden: Norden, Ryssland och Baltikum. Efter Rysslands attack mot Ukraina har finländska kommuner avbrutit sitt samarbete med ryska kommuner.

Vänortsverksamheten är en del av kommunernas internationella verksamhet. Verksamheten har traditionellt bestått av ungdoms- och kulturutbyten, samarbeten mellan läroanstalter och skolor, till exempel lägerskolor, samt samarbeten mellan idrottsföreningar. Under de senaste åren har man strävat efter att hitta konkreta, sektorspecifika åtgärder som är till nytta för bägge vänorterna.

Med hjälp av vänortsverksamheten försöker man främja internationaliseringen av företag inom kommunens område. Många aktörer i regionen deltar därför i samarbetet: universitet, yrkeshögskolor, företag och utvecklingsorganisationer. Vänortsverksamheten erbjuder goda möjligheter till samarbete inom olika näringsgrenar, och gör det möjligt att jämföra god praxis och välfungerande verksamhetsmodeller. Detta främjar också internationaliseringen och uppskattningen av främmande kulturer hos de deltagande parterna.

Kommunförbundet genomför med jämna mellanrum enkäter om kommunernas internationella verksamhet, vänortsverksamheten och verksamheten på EU-nivå. Rapporten om kommunernas och landskapens EU-verksamhet och internationella verksamhet år 2020 (på finska) finns bland Kommunförbundets publikationer.

På sidan Kommunernas kontaktuppgifter och vapen finns information om vänkommunsrelationer. Här kan du se vilka vänkommuner som finns i olika länder.

EuropaBosnien-Hercegovina | Bulgarien | Danmark | Estland | Frankrike | Färöarna (Danmark) | Irland | Island | Italien | Kazakstan | Lettland | Litauen | Norge | Portugal | Polen | Romanien | Slovakien | Spanien | Storbritannien | Sverige | Tjeckien | Turkiet | Tyskland | UkrainaUngern | Österrike

Resten av världen | GhanaFörenta staterna | Israel | Japan | KanadaKazakstan | KinaNamibia | Nicaragua | Tanzania

Avtalsmodeller för användning i kommunerna

Kommunförbundet har utarbetat en avtalsmodell för vänortsverksamhet som kommunerna kan använda sig av när de ingår nya vänskapsband.

Kommunförbundets sakkunniga som kan ge mer information

Läs mer om dessa teman