Program för territoriellt samarbete

Programmen för europeiskt territoriellt samarbete (Interreg) stöder gränsöverskridande (s.k. A-program), mellanstatligt (s.k. B-program) och interregionalt (s.k. C-program) samarbete samt samarbete mellan de yttersta randområdena (s.k. D-program) vid EU:s inre och yttre gränser. Finland deltar i genomförandet av A-, B- och C-programmen. Interreg-programmen medfinansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf). Finland tilldelas ca 162,7 miljoner euro:

  • Gränsöverskridande samarbete (A) inriktas på integrering och utvecklingsarbete i gränsområden.
  • Mellanstatligt samarbete (B) omfattar större gränsöverskridande samarbetsområden.
  • Interregionalt samarbete (C) omfattar hela EU, samarbete, informationsutbyte och forskning på interregional nivå.

Samarbete på A-nivå: program för gränsöverskridande utveckling av gränsområden

 
Program på A-nivåProgramområdeFrån Finland deltarEU-finansiering

Interreg Central Baltic

Finland, Sverige, Lettland, Estland

Landskapen Åland, Satakunta, Egentliga Finland, Nyland, Kymmenedalen, Birkaland, Tavastland, Päijänne-Tavastland och Södra Karelen

ca 126,6 mn euro

stöd-%

Interreg Aurora

Finland, Sverige, NorgeLandskapen Norra Österbotten, Mellersta Österbotten, Österbotten och Södra Österbotten

93,8 mn euro

stöd-%

 

Samarbete på B-nivå: mellanstatligt samarbete som omfattar större områden

Program på B-nivåProgramområdeFrån Finland deltarEU-finansiering

Interreg Baltic Sea Region

Finland, Sverige, Danmark, Tyskland, Estland, Lettland, Litauen, Polen, NorgeHela landet

249,2 mn euro

Interreg Northern Periphery and Arctic

Finland, Sverige, Irland, Norge, Island, Färöarna och Grönland (under programperioden eventuellt Skottland och Nordirland)Landskapen Lappland, Norra Österbotten, Kajanaland, Norra Karelen, Mellersta Österbotten, Mellersta Finland, Norra Savolax och Södra Savolax

43,6 mn euro

Program på C-nivå: omfattar hela EU; samarbete, informationsutbyte och forskning på interregional nivå

Program på C-nivåProgramområdeFrån Finland deltarEU-finansiering

Interreg Europe

EU27, Norge, Schweiz

Hela landet

379 mn euro

Interact

EU27, Norge, Schweiz

Hela landet

45 mn euro

URBACT

EU27, Norge, Schweiz

Hela landet

80 mn euro

ESPON

EU27, Island, Liechtenstein, Norge, Schweiz

Hela landet

48 mn euro

Närmare information om programmen för territoriellt samarbete finns på Arbets- och näringsministeriets webbplats.