Anvisningarna för arkivering av handlingar inom den kommunala miljövården uppdateras

Kommunförbundet håller på att uppdatera anvisningarna för arkivering av den kommunala miljövårdsmyndighetens handlingar.

Målet är att före utgången av januari 2019 ta fram en elektronisk handbok i tabellform som för samman handboken från år 2000 och kommunernas gemensamma uppgiftsklassificering:

Den nya handboken omfattar bland annat gällande lagstiftning och beskrivningar av uppgiftsklasserna med definitioner samt rekommendationer för förvaringstider.  Handboken skickas till Riksarkivet för godkännande i fråga om uppgifter om handlingar som förvaras varaktigt.
 
I detta arbete samarbetar Kommunförbundet med Hallintoakatemia https://hallintoakatemia.fi/. I praktiken får vi tillgång till sakkunskap från Kyrkslätts och Hollola kommuner och Tammerfors stad.
 
Syftet med handboken är att stödja arkiveringen och hanteringen av handlingar inom miljövården samt verkställandet, genomförandet och uppdateringen av arkivbildningsplaner och informationsstyrningsplaner. Handboken kan också användas som stöd för användningen och utvecklingen av tillsyns- och kundtjänstsystem inom miljövården. Miljöskyddslagstiftningen har förändrats kraftigt i över ett decennium. Med handboken vill Kommunförbundet stödja kommunerna i hanteringen av miljövårdsärenden och i övergången till e-tjänster och elektronisk arkivering.

Kommunförbundets sakkunniga som kan ge mer information

Läs mer om dessa teman

Kaffe med Uffe

En gång per månad bjuder Ulf Stenman, direktör för Kommunförbundet svenska verksamhet på ett virtuellt, aktuellt och spirituellt morgonkaffe på Teams.  
Läs mera: Kaffe med Uffe

Digifika - nätverk för digitalisering

Kommunförbundet arrangerar korta sessioner med presentationer och diskussioner om digitalisering på svenska i nätverket för Digifika.

Mer info om nätverket för digifika.