Nu kan du lyssna på poddar med Kommunförbundets sakkunniga

Tytti Määttä, Jenni Airaksinen ja Oskari Auvinen podcastin nauhoituksessa

Stadsdirektör Tytti Määttä, Kuhmo, Kommunförbundets forsknings- och utvecklingsdirektör Jenni Airaksinen och stadsdirektör Oskari Auvinen Kangasala diskuterar Framtidens kommun i den första podden.

 

Kommunförbundet har börjat producera poddsändningar och den första Framtidens kommun-podden har redan publicerats. Kommunförbundet kommer framöver att publicera poddar varje månad.

-  På Kommunförbundet har vi stor sakkunskap om det finländska kommunfältet och vi vill att denna kunskap ska bli lättare att ta del av. Podcast är ett verktyg i detta arbete, säger informatören Terhi Pirilä-Porvali som ansvarar för produktionen och utvecklingen av Kommunförbundets  poddsändningar.

-  För våra kunder och intressentgrupper är fördelen med poddar att man kan lyssna på dem när det passar en bäst. Genom poddarna kan man fördjupa sig i ett visst ämne och det gör podcasting till en bra kanal framför allt för ett hus med mycket sakkunskap, påpekar hon.

Kommunförbundets svenska enhet har redan tidigare publicerat poddar på Kommuntorget, men nu börjar förbundet producera poddar också på finska. De första upptagningarna behandlar framtidens kommun ur flera olika perspektiv.

-  Vi har haft och kommer också i fortsättningen att ha intressanta gäster som deltar i poddarna om Framtidens kommun, berättar Sini Sallinen, sakkunnig vid Kommunförbundet och ansvarig för programmet Framtidens kommun.

- I den första podden samtalar direktörerna för två olika städer, Tytti Määttä från Kuhmo och Oskari Auvinen från Kangasala med Jenni Airaksinen, forsknings- och utvecklingsdirektör vid Kommunförbundet, om vilken ställning städer av olika storlek har på kommunfältet.

I kommande poddar behandlas exempelvis digitaliseringen i kommunerna och de allt viktigare välfärdstjänsterna i kommunen.

Offentlig upphandling belyst via positiva exempel

Kommunförbundets poddar är tillgängliga i Soundcloud-tjänsten på Kommunförbundets egen kanal. Rådgivningsenheten för offentlig upphandling producerar också sin egen poddserie på samma kanal. I serien #Paremmathankinnat ges praktiska råd om hur det lönar sig att genomföra en upphandling så att kunden, beställaren och tjänsteproducenten gynnas.

- Serien #Paremmathankinnat har som mål att  sprida god praxis och positiva upphandlingserfarenheter, berättar Katariina Huikko, ledande jurist vid Rådgivningsenheten för offentlig upphandling.

- När man talar om offentlig upphandling är det ofta negativa saker som lyfts fram, såsom misslyckade konkurrensutsättningar.  I #Paremmathankinnat-poddarna är utgångspunkten att berätta om framgångsrik upphandling, säger Huikko.

- Det finns ett väldigt gediget kunnande inom offentlig upphandling i Finland och kunnandet ökar hela tiden. I den första podden berättar chefen för köpta tjänster Tuulikki Forssén från Tavastehus och upphandlingschef Timo Martelius från Kuntien Tiera Oy om god praxis vid konkurrensutsättningar som görs enligt handikappservicelagen.

Rådgivningsenheten för offentlig upphandling ger upphandlande enheter service i frågor som gäller offentlig upphandling. Rådgivningsenheten är en enhet som upprätthålls av Arbets- och näringsministeriet och Kommunförbundet.

 

Här hittar du poddarna i Kommunförbundets Sound Cloud kanal

 

Kommunförbundets sakkunniga som kan ge mer information

Läs mer om dessa teman