Nya strålsäkerhetslagen i kraft – återverkningar också i kommunerna

I och med att den reviderade strålsäkerhetslagstiftningen träder i kraft den 15 december sänks referensvärdet för radonhalten i bostäder, på arbetsplatser och i andra vistelselokaler till 300 becquerel per kubikmeter luft (Bq/m³) mot tidigare tillåtna 400 Bq/m³. Arbetsgivaren ska låta mäta radonhalten på arbetsplatsen, om det finns skäl att anta att referensvärdet överskrids. Hela huvudstadsregionen och flera kommuner i Norra Karelen och Mellersta Finland kommer att omfattas av mätningsskyldigheten.

Enligt lagen ska radonhalten på arbetsplatsen utredas i hela landet i arbetslokaler under jord, på arbetsplatser som är byggda på luftgenomtränglig mark samt på områden där minst 10 procent av tidigare uppmätta årsmedeltal för radonhalten är större än referensvärdet 300 Bq/m³. Radonmätningar blir obligatoriska dels i hela kommuner, dels endast på vissa postnummerområden i en del kommuner. Det beror på att radonhalten kan variera avsevärt områdena emellan. Den nya lagen medför att 102 kommuner, mot tidigare 60, dvs. ungefär en tredjedel av Finlands kommuner samt 53 postnummerområden i kommuner som i övrigt inte omfattas av skyldigheten, nu ska genomföra strålningsmätningar.

Läs mer:

 

Kommunförbundets sakkunniga som kan ge mer information

Läs mer om dessa teman