Bekanta dig med den förnyade tjänsten Innokylä

innokylä

Innokyläs förnyade, finskspråkiga webbtjänst har nu öppnat. Projektet Innokylä har sedan 2011 erbjudit en webbtjänst inom hälso- och välfärdssektorn som är öppen för alla och som möjliggör gemensamt utvecklingsarbete och förädling av idéer. I webbtjänsten kan sakkunniga dela med sig av fungerande praxis och med case-exempel berätta om sin verksamhet.

Innokylä erbjuder stöd och nyttiga verktyg för en allt större grupp utvecklare inom statsförvaltningen, kommunerna och organisationerna. I den nya webbtjänsten ligger fokus på beskrivning och publicering av samt bläddring i handlingsmodeller. Delar av den gamla webbtjänsten, såsom arbetsplattformen, upphandlingsplattformen, verkstaden och projektbanken, slopas. Tjänsten är öppen för alla och avgiftsfri.

Innokyläs nya och gamla webbtjänst fungerar parallellt fram till utgången av juni 2020, så att användarna hinner överföra innehållet och handlingsmodellerna från den gamla plattformen till den nya. Projektet Innokylä genomförs i samarbete mellan Finlands Kommunförbund, Finlands social och hälsa rf (SOSTE) och Institutet för hälsa och välfärd (THL).

Bekanta dig med tjänsten på adressen https://www.innokyla.fi/