Helhetsbild över kommunala projekt som fått digitaliseringsstöd

Kommunförbundet har tagit en aktiv roll i nätverksbildningen mellan de kommuner som fått stöd för digitaliseringsprojekt från Finansministeriet. Nätverksbildningen har inletts under våren med gemensamma digiträffar. Under träffarna får kommunerna i tur och ordning presentera sina digitaliseringsprojekt. Avsikten är att dela med sig av sina kunskaper och hitta vägar att samarbeta. Också sådana kommuner som inte för närvarande har något aktivt digitalt utvecklingsprojekt inkluderas i det digitala utvecklingsarbetet.

Inom Kommunförbundet har man som en del av projektet Gemensamma digitala lösningar skapat en kommunkarta för att göra det enklare att få en helhetsbild av det riksomfattande digitala utvecklingsarbetet. Kartan uppdateras kontinuerligt. Bekanta dig med kartan här.

Alla projekt syns med ett enda ögonkast på den helhetsbild som färdigställts inom projektet Gemensamma digitala lösningar.

Gemensamma digitala lösningar är Kommunförbundets nätverk för samskapande där man sprider kunskap om nya digitala framsteg, utnyttjande av öppen källkod, finansiering av digitaliseringen och kollektivt lärande. Nätverket stärker kommunernas digitala kompetens lokalt och på nationell nivå.

Vi lyfter fram kommunernas lösningar, god praxis och kommunal kompetens.

Läs mer om dessa teman

Kaffe med Uffe

En gång per månad bjuder Ulf Stenman, direktör för Kommunförbundet svenska verksamhet på ett virtuellt, aktuellt och spirituellt morgonkaffe på Teams.  
Läs mera: Kaffe med Uffe

Digifika - nätverk för digitalisering

Kommunförbundet arrangerar korta sessioner med presentationer och diskussioner om digitalisering på svenska i nätverket för Digifika.

Mer info om nätverket för digifika.