Nätverk för utvecklingen av gemensamma lösningar för digitaliseringen i kommunerna

Kommunförbundet har inlett ett utvecklingsarbete för gemensamma digitala lösningar som stöder kommunerna på vägen mot en hållbar och kundorienterad digital framtid. Kärnan i utvecklingsarbetet är tanken att varje finländsk kommun ska utvecklas till en stark aktör i den digitala miljön. Under arbetets gång breddar vi den allmänna kännedomen om nya initiativ inom digitalisering, utnyttjande av öppen teknik, finansiering av digitalisering och gemensam inlärning. I och med det två år långa utvecklingsarbetet skapas ett öppet nätverk för samutveckling mellan Kommunförbundet och kommunerna. Som partner i den digitala utvecklingen kan kommunerna utnyttja detta nätverk.

Arbetet med att utveckla gemensamma lösningar för digitalisering genomförs som en del av verksamheten inom Kommunförbundets enhet informationssamhället. Arbetet leds av projektchef Mikko Malmgren vid Kommunförbundet. I Mikkos team arbetar Juuso Heinisuo, sakkunnig, Laura Lyly, sakkunnig, och Aino Lappalainen, projektkoordinator. Vi önskar alla intresserade varmt välkomna att delta i nätverket!

Mer information finns på www.kommunforbundet.fi/gemensamma-digitala-losningar (på finska)

Etiketter