Sommaraktiviteter för barn och unga kräver nära samarbete på lokalplanet

lasten ja nuorten kesäajan toiminnot

Genom sommaraktiviteter för barn och unga kan man på många sätt bidra till barnens och familjernas välmående och till att samhället kör igång ingen, återhämtar sig och behåller sin livskraft.

Finlands Kommunförbund, Kyrkostyrelsen, Mannerheims Barnskyddsförbund, 4H-förbundet, Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry, Leirikesä ry och Folkhälsans förbund uppmuntrar kommunerna, församlingarna och organisationernas lokalföreningar till ett tätare samarbete. På så sätt kan de lokala sommaraktiviteterna tryggas och tjänsterna för barn, unga och familjer ordnas på ett tryggt sätt trots undantagsförhållandena. 

Samarbete ger möjlighet till meningsfulla och behövliga lokala tjänster

– Lokala aktörer har alltid en stark ambition att stödja barn och deras familjer, men nu under undantagsförhållandena accentueras detta ytterligare, säger Tarja Satuli-Kukkonen från Mannerheims Barnskyddsförbund.

Man kan bidra till att samhället öppnas och återhämtar sig genom att i sommar erbjuda tjänster som främjar välmående, bara det görs på ett sätt som minimerar risken för smitta.  – Bland de lokala aktörerna finns det ett brett spektrum av kunnande som kan användas när verksamhet ordnas. Genom fungerande nätverk, sammanslagna resurser och praktiskt samarbete kan man få mycket till stånd, säger Marjaana Liukko från 4H-förbundet. – Observera att organisationerna inte bara har experter på olika områden utan också en betydande resurs av frivilliga på lokalplanet, påpekar Kaisa Leikola från Finlands Scouter.

Det behövs flexibelt tänkande och sommaraktiviteter som motsvarar de lokala behoven

Den kommande sommaren avviker på många sätt från det vi är vana vid. Den ledda sommarverksamheten har traditionellt koncentrerats till tiden före midsommar och till början av augusti. Typiska sommaraktiviteter såsom läger, simskolor samt fritids- och hobbygrupper har dock nu på många håll flyttats till en senare tidpunkt eller ställts in helt.

Regeringen beslutade den 4 maj att öppna offentliga lokaler och höja sammankomstbegränsningen till 50 personer. Det innebär att det är möjligt att ordna sommaraktiviteter. Det är viktigt att det ordnas meningsfull verksamhet, eftersom det främjar barnens och familjernas välmående. På lång sikt förebygger det också marginalisering, ekonomiska problem för familjerna och behov av korrigerande social- och hälsovårdstjänster.

– Barnens rättigheter tar inte paus under sommaren, och sommaraktiviteter är ett mycket bra sätt att tillgodose barnens rättigheter på vardagsplanet, säger Jarmo Kokkonen från Kyrkostyrelsen.  – I den rådande undantagssituationen är det inte nödvändigtvis en bra lösning att återinföra en inställd verksamhet. Sommaraktiviteterna kan delvis behöva omplaneras utifrån de lokala behoven, säger Terhi Päivärinta från Kommunförbundet. – Det kan vara viktigt att erbjuda verksamhet under hela sommaren och också för andra åldersgrupper än de vanliga. När aktiviteter ordnas måste man givetvis också se till att inte sprida smitta, fortsätter Päivärinta.

– Lämpliga lokala aktiviteter kan vara till exempel verksamhet i små grupper, dagläger som hålls utomhus samt frilufts- och lektjänster för grupper eller familjer. De lokala aktörerna har den bästa kunskapen om aktiviteter som motsvarar barnens, de ungas och familjernas behov, säger Viveca Hagmark från Folkhälsan.

De omfattande digitala tjänster som tagits i bruk är ett bra och välkommet tillskott, men genom dem kan man inte fullt ut tillgodose barnens behov av meningsfull verksamhet och omsorg under sommaren. – Behovet av verksamhet där man tryggt kan träffas ansikte mot ansikte är nu kanske större än någonsin, säger Anna-Kaisa Pohjola från Leirikesä ry.

Närmare upplysningar:

Mari Sjöström, sakkunnig, Kommunförbundet, tfn 050 575 8622, mari.sjostrom(a)kommunforbundet.fi

Viveca Hagmark, förbundsdirektör, Folkhälsans förbund rf, tfn  050 380 6716, viveca.hagmark(a)folkhalsan.fi

Anna-Kaisa Pohjola, verksamhetsledare, Leirikesä ry, tfn 040 450 8730, anna-kaisa.pohjola(a)leiri.fi

Jarmo Kokkonen, direktör, fostran och familjefrågor, Kyrkostyrelsen. jarmo.kokkonen(a)evl.fi, 050 594 1316

Kaisa Leikola, verksamhetsledare, Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry, kaisa.leikola(a)partio.fi, 040 508 4784

Marjaana Liukko, järjestöjohtaja, 4H-liitto, p. 044 783 0301, marjaana.liukko(a)4h.fi

Tarja Satuli-Kukkonen, perhekeskustoiminnan päällikkö, Mannerheimin Lastensuojeluliitto, puh. 040 524 0888, tarja.satuli-kukkonen(a)mll.fi

Läs mer om dessa teman

Kaffe med Uffe

En gång per månad bjuder Ulf Stenman, direktör för Kommunförbundet svenska verksamhet på ett virtuellt, aktuellt och spirituellt morgonkaffe på Teams.  
Läs mera: Kaffe med Uffe