Årets bästa slutarbeten med kommunal inriktning premierade – en avhandling om ledning av personalresurser samt ett lärdomsprov om stödtjänstprocessen för löneräkning fick pris

Finlands Kommunförbund beviljar varje år hederspris och hedersomnämnanden för den bästa pro gradu-avhandlingen och det bästa lärdomsprovet på yrkeshögskolenivå som behandlar kommunförvaltningen eller kommunsektorn. Priset ges till ett slutarbete som behandlar ett aktuellt kommunalt tema och som är vetenskapligt förtjänstfullt. Målet med att bevilja ett hederspris är att stödja och främja forskning inom kommunsektorn.

Hederprisen och hedersomnämnandena för de bästa pro gradu-avhandlingarna och lärdomsproven på yrkeshögskolenivå år 2021 har nu beviljats. Priset för det bästa pro gradu-arbetet går till förvaltningsmagister Aura Sipura för hennes avhandling om ledning av personalresurser som metod för att förebygga destruktivt ledarbeteende i kommunorganisationer. Avhandlingen, som godkändes vid Vasa universitets enhet för ledarskap i maj 2021, undersökte hur olika metoder för att leda personalresurser kan förebygga destruktivt ledarbeteende i kommunorganisationer, och hur ledarskapsmiljön påverkar ledningen av personalresurser i kommunorganisationer.

- Avhandlingen behandlar ett aktuellt, betydelsefullt och även känsligt ämne på ett modigt sätt. Avhandlingen har också stor praktisk betydelse för kommunerna. Med hjälp av resultaten kan man i bästa fall stöda utvecklingen av olika personalprocesser och förfaranden samt förbättra konkurrenskraften inom kommunernas personalledning. Dessutom kan man också öka diskussionen kring destruktivt ledarskap i samhället och inom forskningen, säger Marianne Pekola-Sjöblom, forskningschef vid Kommunförbundet.

Hedersomnämnanden beviljades politices magister Vilma Lappalainen för hennes avhandling om bättre folkhälsa med hjälp av näringspolitik i kommunerna samt politices magister Minna Hellström för avhandlingen ”Den lokala kontextens inverkan på kommunala folkomröstningars vara eller icke vara”.

Det bästa lärdomsprovet på högre yrkeshögskolenivå utvecklade stödtjänstprocessen för löneräkning

Hederspriset för det bästa lärdomsprovet på högre yrkeshögskolenivå ges till Anna Isoheikko för hennes avhandling om utveckling av stödtjänstprocesser för löneräkning i en kommunorganisation. Avhandlingen gjordes inom examensprogrammet för ledarskap och serviceaffärsverksamhet vid Satakunta yrkeshögskola och hade som mål att skapa en modell för att beskriva stödtjänstprocesserna för löneräkning, lyfta fram processernas och processledningens viktigaste utvecklingsobjekt samt skapa en årsklocka för stödtjänstprocesserna.

- Slutarbetet behandlar på ett förtjänstfullt och konkret sätt stödtjänstprocesserna för löneräkning i Raumo stad och utvecklingen av dem. Modellerna som utgör avhandlingens slutresultat kan också tillämpas allmänt i olika kommuner och samkommuner. Ett särskilt tack förtjänar sambandet mellan forskning och tillämpning samt den praktiska betydelsen för kommunerna, säger Pekola-Sjöblom.

Ett hedersomnämnande beviljades till Sara Vuorinens yrkeshögskoleavhandling ”Et tulis meil töihi?” som behandlade Björneborg stads externa arbetsgivarprofil bland högskolestuderande i området.

Premierade avhandlingar

Kontaktinformation:

Avhandlingar som fått hedersomnämnanden

Pro gradu-pris har beviljats sedan 1993 – YH-lärdomsprov premierades nu för femte gången

Kommunförbundet har sedan 1993 årligen premierat den bästa pro gradu-avhandlingen med kommunal inriktning. I år premierades även den bästa pro gradu-avhandlingen från år 2021 med Finlands Kommunstiftelses hederspris på 2 500 euro och det bästa lärdomsprovet på yrkeshögskolenivå med hederspriset på 2 000 euro. Dessutom utdelades tre hedersomnämnanden.

Prisen beviljas avhandlingar som behandlar ett aktuellt kommunalt tema och som är vetenskapligt förtjänstfulla.

Läs mer om Kommunförbundets pro gradu-pris:

www.kuntaliitto.fi/gradupalkinto & www.kommunforbundet.fi/gradupris

 

Kommunförbundets sakkunniga som kan ge mer information