Kartläggning av kommunernas goda arbete för Ukraina

Syftet med enkäten är att kartlägga de finska kommunernas stöd till Ukraina efter att anfallskriget mot Ryssland inletts. Enkäten syftar till att lyfta fram det goda arbete som kommunerna gjort till stöd för Ukraina.  

Enkäten skickas till alla kommuner 13.12.2023. Målet är att kunna publicera rapporten över resultaten kring krigets årsdag i slutet av februari. Kommunförbundet ansvarar för genomförandet av enkäten och analysen av resultaten.

 

Kommunförbundets sakkunniga som kan ge mer information

Laura Parsama
Ansvarsområden
  • ledningsansvar för internationella teamet och målarbete
  • internationella nätverk (UCLG, CEMR och Europarådets kongress för lokala och regionala organ)
  • kommunernas och landskapens EU-nätverk och internationella nätverk
Läs mer om dessa teman

Kommunförbundets Brysselkontor

Sedan 1992 har Kommunförbundet ett kontor i Bryssel. Målet med vår EU-intressebevakning är att trygga och utveckla verksamhetsförutsättningarna för kommunerna i Finland. 
Kommunförbundets Brysselkontor