Den nationella Beredskapsdagen firas 7.2.2024. Nästa år är temat ”Beredskap är samarbete”

Kommunerna inbjuds att fira Beredskapsdagen

Neljä aikuista henkilöä keskustelemassa asioista.

Temat är valt för att föra fram kommunernas och välfärdsområdenas roll i beredskapen och påminna oss om att var och en ansvarar för sitt hushålls beredskap, i mån av möjlighet.

Kommunen kan delta i Beredskapsdagen på olika sätt

Beredskapsdagen erbjuder kommunerna ett tillfälle att dela ut information om beredskap till invånarna.

Före Beredskapsdagen utmanas kommunerna att skapa eller uppdatera webbsidan om beredskap på sin webbplats enligt modellen som Kommunförbundet tagit fram. 

Under Beredskapsdagen 7.2 kan kommunerna och till exempel biblioteken dela ut information om beredskap med hjälp av det enkla material som SPEK tagit fram och med publikationer i sina sociala medier. Vi skickar mera information och länken till materialbanken närmare tidpunkten för evenemanget. Materialet produceras på finska och svenska.

Varför firar vi beredskapsdagen 7.2?

Avsikten med den årliga temadagen är att påminna om beredskapens betydelse och få människor att vidta konkreta åtgärder för sin beredskap.

Beredskapsdagen firas 7.2 för att organisationernas och myndigheternas gemensamma rekommendation är att man ska ha beredskap för minst 72 timmar.

Kommunala myndigheter har hjälp av att invånarna har beredskap att klara sig själva. På så sätt kan kommunens resurser effektivt riktas till de mest utsatta i en krissituation eller vid störningar. Kommuninvånarnas förbättrade känsla av trygghet ökar välfärden i området och förmågan att klara sig.

Räddningsbranschens Centralorganisation i Finland (SPEK) ordnar Beredskapsdagen. SPEK är en sakkunnigorganisation inom beredskap, förebyggande av olyckor och räddningsbranschen. Kommunförbundet är samarbetspartner i ordnandet av Beredskapsdagen.

 

Kommunförbundets sakkunniga som kan ge mer information

Läs mer om dessa teman