Kommunernas kulturstatistik KULTTI ger kulturinformation öppet och enkelt

Kommunernas kulturstatistik KULTTI är en ny, avgiftsfri rapporteringsplattform som innehåller rapporter och statistik om kommunernas kulturverksamhet. På plattformen kan du granska enskilda kommuners uppgifter via färdiga rapporter. Du kan också jämföra flera kommuner med varandra eller ladda ner plattformens datainnehåll. 

— Rapporteringsplattformen KULTTI samlar på ett och samma ställe kulturstatistik som tidigare varit spridd. Detta är ett viktigt verktyg i utvecklingen av kommunernas kulturverksamhet, i synnerhet för dem som ansvarar för kulturverksamheten och för de förtroendevalda, säger Johanna Selkee, specialsakkunnig vid Kommunförbundet. 

— Rapporterna ger en heltäckande bild av nuläget och utvecklingstrenderna inom kommunernas kulturverksamhet. De hjälper kommunerna att jämföra sin verksamhet med den i andra kommuner och att identifiera utvecklingsobjekt.

KULTTI visar till exempel hur mycket kommunens kulturverksamhet kostar eller hur många som bor nära ett bibliotek 

Plattformen ger information om följande teman:

  • Kulturverksamhetens ekonomi
  • Utbudet av kulturverksamhet i kommunerna
  • Besök på konst- och kulturinstitutioner
  • Mål och ledning
  • Kulturtjänsternas regionala tillgänglighet

Kulturverksamhetens ekonomi innehåller uppgifter om kostnaderna för kommunernas kulturverksamhet sammanlagt samt i euro/invånare. Du kan också granska de sammanlagda beloppen för understöd för kommunernas kulturverksamhet samt de totala nettodriftskostnaderna för kulturens olika delområden.

Utbudet av kulturverksamhet visar vilket kulturdelområdes tjänster kommunen särskilt vill erbjuda sina invånare. Rapporten innehåller också information om antalet evenemang och antalet personer under 18 år som deltar i grundläggande konstundervisning.

Rapporten om kulturtjänsternas regionala tillgänglighet beskriver hur stor del av befolkningen som bor till exempel 3 kilometer från ett bibliotek. I rapporten framgår också motsvarande information om teatrar, biografer och museer.

På KULTTI-plattformen kan du söka uppgifter i rapporterna enligt statistikåret, kommunen, landskapet, RFV-området eller kommungruppen. 

Här kommer du till rapporteringsplattformen KULTTI.  

Projektet Kommuninformation om kultur KULTTI 2021–2023

Kommunförbundet har under åren 2021–2023 genomfört ett riksomfattande treårigt utvecklingsuppdrag på uppdrag av Undervisnings- och kulturministeriet. Utvecklingsuppdraget genomfördes som ett konsortiesamarbete mellan Kommunförbundet och Kulturpolitiska forskningscentret Cupore. 

I projektet Kommuninformation om kultur (KULTTI) skapades en enhetlig faktabas, en för kommunerna och andra intresserade öppen plattform med tillgängliga och fritt användbara ekonomi- och verksamhetsuppgifter om kommunernas kulturverksamhet.  

Kontaktuppgifter:

I frågor som gäller pilotförsöket med datainsamling från kommunerna, datainnehåll och källor kontakta: 

Minna Ruusuvirta, specialforskare 

minna.ruusuvirta@cupore.fi

+358 50 326 8014

Vappu Renko, forskare

vappu.renko@cupore.fi

+358 50 566 0360

Kommunförbundets sakkunniga som kan ge mer information

Läs mer om dessa teman