Blogg: Jarkko Lahtinen 11.8.2020

Spännande tider för småbarnspedagogiken och förskoleundervisningen

Småbarnspedagogiken har varit verksam hela sommaren. I våras då skolorna i huvudsak övergick till distansundervisning var småbarnspedagogiken öppen för alla barn som behövde den. Förskoleundervisningen genomfördes enligt familjernas önskemål både som närundervisning och genom olika distansarrangemang för barn som var hemma.

Aktörerna inom småbarnspedagogiken har fått sätta sig in i olika coronaåtgärder och anvisningar och lärt sig jobba utifrån dem. I motsats till vad många befarade har daghemmen inte visat sig vara några stora coronaspridare. Enstaka coronafall har visserligen rapporterats också från daghem, men smittan har ändå skett utanför daghemmet. De otrevliga men nödvändiga karantänerna har genomförts exemplariskt. Förskoleundervisningen ordnas i huvudsak inom småbarnspedagogiken, antingen på daghem eller i skolor, så starten i höst har kunnat planeras väl på förhand. Många lärare har återvänt från semesterfirandet  i god tid innan förskoleundervisningen börjar.

De nationella anvisningarna ändras och uppdateras kontinuerligt. Kommunerna måste vara på alerten och redo att agera om situationen förändras. De lokala anvisningarna måste uppdateras vid behov. Ledarskapet står i en nyckelposition, både när det gäller enskilda verksamhetsställen och hela organisationen. Tydlig information och tillräcklig genomgång av anvisningarna på arbetsplatsen skapar trygghet och förtroende för verksamheten. När cheferna är sansade och ger klara besked blir stämningen lugnare och verksamhetsställena får en bra grund att bygga på så att småbarnspedagogiken och förskoleundervisningen kan ordnas på bästa möjliga sätt. Felaktig information och ständigt oroväckande prat skapar onödig rädsla och kaos. Sådant måste undvikas.

Nu då skolorna och förskoleundervisningen kör igång ökar också antalet barn inom småbarnspedagogiken, och då gäller det att se över arbetsrutinerna. Rekommendationerna för småbarnspedagogiken och förskoleundervisningen förutsätter att man kommer överens om lokal praxis för att trygga personalens och barnens säkerhet i så stor utsträckning som möjligt. Man måste ändå komma ihåg att kommunsektorn är brokig: kommunerna är olika och har olika praxis, och situationen varierar på olika håll i landet. Jag är övertygad om att både kommunerna och de övriga aktörerna inom småbarnspedagogiken gör sitt yttersta för att verksamheten i alla lägen ska kunna ordnas enligt grunderna för planen för småbarnspedagogik. Det är ju också många barn som deltar i småbarnspedagogik utöver förskoleundervisningen.

Nationella anvisningar:

THL:s och Undervisnings- och kulturministeriets rekommendation till anordnare av utbildning och småbarnspedagogik under coronavirusepidemin

UKM: beredskap för coronaviruset

Utbildningsstyrelsen: ordnande av småbarnspedagogik under den nya verksamhetsperioden

Kort om skribenten

Skribenten är utvecklingschef vid Kommunförbundet.

På twitter: @JLtwiitti