Kommunförbundets bloggar

Följ med Kommunförbundets bloggare i bloggserien På linjen.

Kommunikationsavdelningen betjänar gärna i frågor som handlar om Kommunförbundet.

Hanna Tainio

En läkartidning damp ner i min brevlåda och där hittade jag ett recept på bärpaj som är allting-fri. Den är laktosfri, glutenfri och den bakas utan ägg, därav namnet. Passar de flesta med andra ord. Något måste ju också en sådan paj innehålla och i det här fallet ingår specialmjöl, smör och socker

Gymnasiefinansieringen – tänk om kommunerna tänkte om Tidigare i höst skrev jag ett blogginlägg om finansieringen av gymnasieutbildningen utgående från de senaste kostnadsuppgifterna, dvs. uppgifterna för 2019. Situationen har varit mycket svår under flera år, eftersom finansieringssystemet för

För ett år sedan planerade vi terminsavslutningar och julfirande som vanligt den här tiden. Vem hade då kunnat ana hur det nya året skulle bli. I december började man höra nyheter om en ny virussjukdom i Kina, men det kändes mycket avlägset då. I mitten av mars konstaterades att
Ulla Karvo
Skribent

Det händer saker ute i världen! I Europa har man inte uppmärksammat i någon större grad det stora multilaterala avtalet i Asien. Avtalet blev klart efter nästan tio år av förhandlingar. Vad gäller den sammanlagda ekonomin omspänner avtalet ungefär en tredjedel av hela världen. Kina har en stark

Kommunallagen 2015 har utvärderats utgående från respons om tillämpningen. Inga större problem har uppdagats i den gällande lagen. Lite finslipning är ändå att vänta i den proposition om ändring av kommunallagen som snart överlämnas till riksdagen. Jag ska här gå närmare in på ändringar som gäller

Tarja Myllärinen

Under den pågående coronakrisen talas det allt oftare om den vård- och serviceskuld som epidemin kommer att ge upphov till. Vård- och serviceskulden ses ofta som långa operationsköer inom den specialiserade sjukvården eller väntetider och överskridande av maximala väntetider för icke-brådskande vård

Skribent

Dataskydd och datasäkerhet har skapat rubriker på grund av dataläckaget vid Vastaamo. I det aktuella fallet har det skett ett intrång i hälsovårdsföretagets datasystem och kundernas uppgifter har stulits. De stulna uppgifterna används för utpressning. Brottslingen i fallet är naturligtvis aktören

Kommunerna har under de senaste åren gått igenom stora förändringar, som nu bara har påskyndats av coronan. Faktumet att befolkningen åldras och minskar och att kommunekonomin försämras har gjort kommunernas verksamhet och ledning synnerligen komplicerad. De ekonomiska anpassningsåtgärderna gör att

Regeringen beslutade vid budgetmanglingen att sänka klientavgifterna för småbarnspedagogiken med 70 miljoner euro. Undervisnings- och kulturministeriet lämnade sin preliminära proposition om genomförande av avgiftssänkningen 28.9.2020. Enligt propositionen kommer inkomstgränserna att höjas med 31

Saija Haapalehto

Begreppet etisk kanal, rapporteringskanal, anmälningskanal, visselblåsningskanal och responskanal har många namn, men avser de alla samma sak? En del av benämningarna har onekligen en något negativ ton. Användningsändamålet kan också variera mellan olika organisationer. Under den senaste tiden har

I kommunekonomiprogrammet, bestsellern som utkommer två gånger om året, nu senast 5.10, sammanställs igen bedömningar av det kommunalekonomiska läget, effekterna av statens åtgärder och utvecklingsprognosen. Även om utsikterna för den kommunala ekonomin mitt under coronakrisen både i år och också

Aila Puustinen-Korhonen

Nästan 6000 barn i grundskoleåldern går i skola på sin placeringsort. Placeringsplatsen kan vara en fosterfamilj, ett professionellt familjehem eller en barnskyddsanstalt. De senaste åren har man i undersökningar och skolhälsoenkäter allt oftare väckts till insikt om att placerade barn i många fall