Skribenten är utvecklingschef vid Kommunförbundet.

På twitter: @JLtwiitti

Skribent

Regeringen beslutade vid budgetmanglingen att sänka klientavgifterna för småbarnspedagogiken med 70 miljoner euro. Undervisnings- och kulturministeriet lämnade sin preliminära proposition om genomförande av avgiftssänkningen 28.9.2020. Enligt propositionen kommer inkomstgränserna att höjas med 31

Skribent

Det mest omtalade ämnet i slutet av vårterminen var återgången till närundervisning inom den grundläggande utbildningen. Skolbarnen får snart njuta av sommarlovet och det blir allt mer föräldrarna som får ta ansvaret för samordning, sammankomster och trygghet under dagen. Inom småbarnspedagogiken