Jarkko Lahtinen är utvecklingschef med ansvar för småbarnspedagogiken vid Kommunförbundet.

Jarkko Lahtinen på twitter: @JLtwiitti

Det mest omtalade ämnet i slutet av vårterminen var återgången till närundervisning inom den grundläggande utbildningen. Skolbarnen får snart njuta av sommarlovet och det blir allt mer föräldrarna som får ta ansvaret för samordning, sammankomster och trygghet under dagen. Inom småbarnspedagogiken