Kommunförbundets bloggar

Följ med Kommunförbundets bloggare i bloggserien På linjen.

Kommunikationsavdelningen betjänar gärna i frågor som handlar om Kommunförbundet.

Höstens ankomst inspirerar till att fundera på vad som vore fint och nödvändigt att lära sig och vad som skulle medföra betydelse och meningsfullhet för den egna vardagen, utbildningsvägen eller arbetet. Nätverket av läroanstalter för fritt bildningsarbete är rätt täckande och utbildningsutbudet

Skribent

Främjande av digitalisering och interoperabilitet samt utveckling av datahanteringen är mål som är värda att understödas. Men om man i genomförandet av digitaliseringen och datahanteringslösningarna inte beaktat själva verksamheten och aktörernas roller kan det leda till motsatt effekt jämfört med

Skribent

Efter den avkopplande sommaren är det dags att bereda sig på en arbetsdryg höst med sysselsättningsfrågor. Beredningen av reformen av arbets- och näringstjänsterna 2024 har tagit ett kliv framåt. Tack vare kommunernas enade uppslutning i remissbehandlingen som avslutades i somras har lagförslaget

Skribent

Läsåret 2022‒2023 har börjat i gymnasierna. Antalet nya gymnasiestuderande klarnar under de närmaste veckorna. Preliminärt verkar antalet ligga på samma nivå som föregående höst, det vill säga cirka 32 000 nya gymnasiestuderande. Drygt en tredjedel av de nya studerandena börjar vid läroanstalter i

Skribent

Juni är Pride-månad och för första gången på två år får vi alla träffas och fira den folkfest som Pride är. Vi får träffa likasinnade och vara en del av ett sammanhang samtidigt som vi ger de mänskliga rättigheterna ett ansikte. Många frågar sig kanske om ”Pride” fortfarande behövs 2022? Svaret är

Skribent

Reformen av markanvändnings- och bygglagen inleddes med stora förhoppningar för fyra år sedan. Man ville bereda reformen parlamentariskt för att arbetet skulle framskrida i samförstånd mellan alla parter. Så blev det sist och slutligen inte, då Miljöministeriet efter kritiska remissvar och en

Skribent

Ett händelserikt skolår går mot sitt slut i de flesta utbildningsformer, så också i gymnasieutbildningen. Ungefär 25 000 studenter får också denna vår sin vita mössa. ”Gaudeamus igitur” ‒ låt oss glädjas med dem! För största delen av den årskull som inledde sina gymnasiestudier i höstas var läsåret

Nödsituationer och ständig krisberedskap. Översvämningar och torka. Ett Göteborg som gång på gång får lägga stora resurser på att rensa bort gifter och minska försurningen av vattendrag. En ständig kollektiv stress som förorsakar accelererande koldioxid- och metanutsläpp. Det här är ett av de

Skribent

För ungefär en vecka sedan besökte jag och några kollegor Göteborg och Kvalitetsmässan som arrangeras i staden vartannat år. Pandemitiden har påverkat också Kvalitetsmässan, som skjöts fram i flera repriser från 2021, men i början av maj var det dags! På mässan blir man inspirerad av att höra om det

Skribent

Enligt gymnasielagen kan tillstånd att ordna gymnasieutbildning beviljas en kommun, samkommun, registrerad sammanslutning eller stiftelse. Gymnasieutbildning kan också ordnas vid en statlig läroanstalt. Det är alltså en mycket brokig skara som ordnar gymnasieutbildningen. Privata anordnare av