Kommunförbundets bloggar

Följ med Kommunförbundets bloggare i bloggserien På linjen.

Kommunikationsavdelningen betjänar gärna i frågor som handlar om Kommunförbundet.

"Jag är hållbar” står det på tygkassarna som delades ut till deltagarna på Kvalitetsmässan i Göteborg i fjol 2019. Jag tänker smått roat att det känns väldigt svensk med en tygkasse som talar om sig själv i första person. Men också på att hållbarhet som begrepp blivit mode i Sverige. Och alla som

Författare

Kommunerna och de övriga anordnarna av gymnasieutbildning bereder som bäst budgetarna för 2021. Budgetberedningen är för närvarande mer krävande än vanligt då de ekonomiska konsekvenserna av coronapandemin försämrar kommunernas redan från tidigare svaga ekonomi. Det viktigaste för de kommunala

Författare

De flesta gymnasier inledde sitt läsår förra veckan. Resten kör igång denna vecka, förutom vuxengymnasierna där undervisningen i regel börjar nästa vecka. I de flesta gymnasier är det fem månader sedan man senast hade närundervisning. Gymnasierna började ju övergå till distansundervisning i mitten

Det mest omtalade ämnet i slutet av vårterminen var återgången till närundervisning inom den grundläggande utbildningen. Skolbarnen får snart njuta av sommarlovet och det blir allt mer föräldrarna som får ta ansvaret för samordning, sammankomster och trygghet under dagen. Inom småbarnspedagogiken

Bland de reformer som regeringen vill driva igenom är utvidgningen av läroplikten en som väckt starka åsikter för och emot. Diskussionen har fokuserat på om detta ”tvång”, och de resurser som används för det, ger de effekter som eftersträvas. Med andra ord, är en utvidgning av läroplikten till 18 år

När vi i början av året önskade varandra ett gott nytt ”glatt 20-tal”, visste vi inte hur annorlunda vår omvärld skulle vara tre månader senare. COVID-19 förde med sig en period då beredskapsplaner och kristålighet testades på riktigt. Under undantagsförhållandena har den offentliga sektorn i

Författare

Regeringen meddelade 29.4.2020 att den häver begränsningarna för den grundläggande utbildningen och småbarnspedagogiken den 14.5.2020. Detta innebar alltså två saker: (1) Regeringen rekommenderar inte att regionförvaltningsverken med stöd av lagen om smittsamma sjukdomar ska bestämma att

Regeringen beslutade förra veckan att grundskoleeleverna ska återvända till närundervisningen den 14 maj. Beslutet är bra och motiverat, inte minst med tanke på elevernas jämlikhet och välmående. Regeringens beslut grundar sig på hälsovårdsmyndigheternas bedömning av lägesbilden för coronaviruset

Ulla Karvo
Författare

WHO deklarerade 11.3.2020 att covid-19 är en pandemi. De olika länderna har mött den verklighet som coronaviruset fört med sig på olika sätt. Vissa länder har drabbats mycket hårt av viruset medan andra tycks komma undan lättare. Detta är inte hela sanningen eftersom situationen i de olika länderna

Författare

Man måste medge att när vi anställda inom Uleåborgs stads koncern den där soliga torsdagen 12.3.2020 mitt under arbetsdagen fick order om att genast gå hem, kändes det något overkligt. Lyckligtvis anpassar sig människan snabbt. Den exceptionella situationen har blivit vardag under de senaste

Tack Kommundirektör, Hemkommun är ett av de vackraste orden som säger något om finländarnas liv. Hemkommunen anges också i befolkningsregistret. Vi har alla en hemkommun, stor eller liten, på landet eller i staden. Hemkommunen gör vårt liv smidigare. De kommunala tjänsterna kompletterar hemmet som