Kommunförbundets bloggar

Följ med Kommunförbundets bloggare i bloggserien På linjen.

Kommunikationsavdelningen betjänar gärna i frågor som handlar om Kommunförbundet.

Tredje försöket. Eller kanske det till och med gjorts fler försök än så, jag minns inte längre. Det finns skäl att ställa sig frågan. Ska vi försöka nu igen? Försökskultur är en bra sak. Det är nyttigt att utreda saker innan man fattar mer bestående beslut. Jag förstår också dem som anser att det nu

Författare

Inom gymnasieutbildningen har relationstalet 58/42 under flera år beskrivit flera olika saker. I de flesta fall har det varit fråga om ett sammanträffande, men talet har varit en bra tumregel i många sammanhang. Det har beskrivit både ansökningarna till gymnasiet, studerandenas könsfördelning

Kommunen skapar grunden, är Kommunförbundets kommunalvalsslogan. Det gäller också för utbildningen, som i hög grad sköts av kommunerna. Till kommunernas uppgifter hör att ordna småbarnspedagogik, förskoleundervisning och grundläggande utbildning. Det är frivilligt för kommunerna att ordna utbildning

Ulla Karvo
Författare

Vår verksamhet är ofta indelad i olika tidsperioder, vilket underlättar hanteringen av ärendena och hur de sköts. Nu befinner vi oss i början av det nya året och de flesta av oss hoppas att det ska bli bättre än det föregående. Vi vet inte hurdan framtiden blir, men vi kan ta lärdom av det förflutna

Linda

Det nya året är här och med det träder Kommunförbundets nya organisation i kraft. Antalet enheter har blivit färre, samarbetet mellan olika substansområden ska bli smidigare och tanken är att mindre byråkrati och hierarki ska leda till bättre, snabbare och närmare service till våra medlemmar. För

Författare

De vägval som görs under 2021 och de pågående reformernas öde kommer att ha exceptionellt stor betydelse för kommunernas och städernas framtid under hela årtiondet. Låt oss se på några exempel. I början av mars kommer kommunernas ansvar för sysselsättningen att öka avsevärt. Då inleds

Hanna Tainio
Författare

En läkartidning damp ner i min brevlåda och där hittade jag ett recept på bärpaj som är allting-fri. Den är laktosfri, glutenfri och den bakas utan ägg, därav namnet. Passar de flesta med andra ord. Något måste ju också en sådan paj innehålla och i det här fallet ingår specialmjöl, smör och socker

Författare

Gymnasiefinansieringen – tänk om kommunerna tänkte om Tidigare i höst skrev jag ett blogginlägg om finansieringen av gymnasieutbildningen utgående från de senaste kostnadsuppgifterna, dvs. uppgifterna för 2019. Situationen har varit mycket svår under flera år, eftersom finansieringssystemet för

För ett år sedan planerade vi terminsavslutningar och julfirande som vanligt den här tiden. Vem hade då kunnat ana hur det nya året skulle bli. I december började man höra nyheter om en ny virussjukdom i Kina, men det kändes mycket avlägset då. I mitten av mars konstaterades att
Ulla Karvo
Författare

Det händer saker ute i världen! I Europa har man inte uppmärksammat i någon större grad det stora multilaterala avtalet i Asien. Avtalet blev klart efter nästan tio år av förhandlingar. Vad gäller den sammanlagda ekonomin omspänner avtalet ungefär en tredjedel av hela världen. Kina har en stark

Författare

Kommunallagen 2015 har utvärderats utgående från respons om tillämpningen. Inga större problem har uppdagats i den gällande lagen. Lite finslipning är ändå att vänta i den proposition om ändring av kommunallagen som snart överlämnas till riksdagen. Jag ska här gå närmare in på ändringar som gäller

Tarja Myllärinen

Under den pågående coronakrisen talas det allt oftare om den vård- och serviceskuld som epidemin kommer att ge upphov till. Vård- och serviceskulden ses ofta som långa operationsköer inom den specialiserade sjukvården eller väntetider och överskridande av maximala väntetider för icke-brådskande vård

Författare

Dataskydd och datasäkerhet har skapat rubriker på grund av dataläckaget vid Vastaamo. I det aktuella fallet har det skett ett intrång i hälsovårdsföretagets datasystem och kundernas uppgifter har stulits. De stulna uppgifterna används för utpressning. Brottslingen i fallet är naturligtvis aktören