Författaren är sakkunnig inom grundläggande utbildning

Aila Puustinen-Korhonen

Nästan 6000 barn i grundskoleåldern går i skola på sin placeringsort. Placeringsplatsen kan vara en fosterfamilj, ett professionellt familjehem eller en barnskyddsanstalt. De senaste åren har man i undersökningar och skolhälsoenkäter allt oftare väckts till insikt om att placerade barn i många fall

I lagstiftningen om den grundläggande utbildningen och i grunderna för läroplanen identifieras bildningens betydelse för elevens förankring i arbetslivet. Utgångspunkten är att stödja elevernas uppväxt och utveckling samt att erbjuda kunskaper och färdigheter för framtiden. Eleven handleds i att

Man har systematiskt försökt stärka inkluderande strukturer i den grundläggande utbildningen. Orsaken till detta är internationella avtal som förutsätter att alla barn och unga ska ha tillgång till utbildning och kunna lära sig nytt. I dagsläget förs intensiva diskussioner om styrningen på riksnivå