Hållbarhetsforum 6.3.2024: tema klimatarbete

Information om evenemanget

Startdatum
Slutdatum
Arrangör
Kommunförbundet

Välkommen på nästa träff i nätverket Hållbarhetsforum! Temat för träffen i mars är klimatarbete och vad det innebär för kommunerna.

Preliminärt program:

  1. Kommunernas klimatenkät 2023 (30 min)
    1. Under hösten gjordes den återkommande undersökningen om klimatarbetet bland kommunerna i Finland. Planerare Marjaana Seppinen vid Kommunförbundet presenterar de preliminära resultaten från undersökningen. 
  2. Klimatarbetet i Åbo stad (20 min)
    1. Projektsakkunnig Maria Granlund från Åbo stad presenterar klimatarbetet i Åbo. Målet för Åbo stad är att vara kolneutralt 2029 och klimatpositivt därefter. Hur tänker man uppnå detta ambitiösa mål?
  3. Klimatarbetet i Borgå stad (20 min)
    1. Borgå stad utsågs till årets klimatkommun 2023. Stadens expert på hållbar utveckling, Sanna Päivärinta presenterar arbetet som lett till denna framgång och utgångspunkterna för stadens arbete med sitt klimat- och miljöprogram.

Kommunförbundets sakkunniga som kan ge mer information

Läs mer om dessa teman