Pressmeddelande, 

S:t Michel, Helsingfors och Borgå tog medalj i FM i kommunal marknadsföring

(Kommunförbundet informerar 20.5.2015) I FM i kommunal marknadsföring, som nu ordnades för tionde gången, gick medaljplatserna till S:t Michel, Helsingfors och Borgå. Sammanlagt 42 bidrag anmäldes till tävlingen. Priserna delades ut vid jubileumsseminariet Piiri 10 år i Helsingfors stadshus den 20 maj 2015.

​Tävlingen gällde finska mästerskapet i kommunal marknadsföring och dessutom samarbetspartnernas kampanjpriser till medaljörerna. Kampanjerna med god mediesynlighet genomförs tillsammans med tävlingens samarbetsföretag.

Mästare i kommunal marknadsföring med kampanjen Kasvusopimus och tjänsten Solmu för inflyttare

Kultaa-Mikkeli

I kategorin gick guldet och därmed mästerskapet i kommunal marknadsföring till S:t Michelregionen med två tävlingsbidrag som juryn slog samman: Mikkelin seudun elinkeinoyhtiö Miset Oy:s bidrag Kasvusopimus och S:t Michels stads bidrag Solmu-projekti palvelee muuttajia.

Målet med projektet Solmu är att trygga kompetent arbetskraft i kommunerna i S:t Michelregionen och vända det svaga flyttningsunderskottet till ett flyttningsöverskott. S:t Michels stads tillväxtavtal erbjuder nya företag eller tillväxtorienterade företag som flyttar sin verksamhet till staden ett tillväxtincitament på högst 200 000 euro som betalas på basis av företagets rörelsevinst.

Enligt juryn stöder de två bidragen från S:t Michelregionen varandra på ett bra sätt. Projektet Solmu är ett utmärkt exempel på en infallsvinkel med genuint kundorienterat marknadsföringstänkande med ett personligt och aktivt grepp.

Tillväxtavtalet i sin tur utgår kundorienterat från de rätta innehållen. Ord och handling är i balans, och marknadsföringen står på stadig grund. Kundkontakterna värdesätts och tas på allvar. Ett systematiskt grepp, näringsrådgivningen är i nära kontakt med inflyttarservicen. Processerna fungerar väl, och marknadsföringen är innovativ och effektiv.

Hopeaa-Helsinki

Andrapristagaren Helsingfors byggnadskontors bidrag Patsas puhuu sinulle ansåg jurymedlemmarna vara en verklighetsnära och innovativ kulturgärning.  Tävlingsbidraget för kulturen och historien nära människorna på deras sedvanliga rutter dygnet runt med hjälp av ny teknik som nästan alla redan har i fickan. Priset per kontakt är fortfarande rätt högt och marknadsföringsmässigt är resultaten osäkra, men det finns möjligheter att utvidga och etablera bidraget.

Pronssia-Porvoo

Tredjepristagaren Borgå stads #TravelHousePorvoo är ett bra exempel på ett modernt jippo i sociala medier. Idén var att fylla ett helt hus med personer som är innehållsproducenter inom sociala medier. Enligt juryn gör samarbetsnätverken i bidraget det möjligt att agera brett och kostnadseffektivt.

Också kommuninvånarna har engagerats i internationell marknadsföring. Jippot har samtidigt ökat den lokala vi-andan. Helheten är genomtänkt och lätthanterlig, och även kontinuiteten har beaktats. Bidragets koncept fungerar bra i såväl intern som extern marknadsföring.

Juryn delade också ut hedersomnämnanden till två tävlingsbidrag. Bidraget av Heinolan lukio, Me tehdään yhdessä ME!, är ett ypperligt exempel på studerandes aktivitet och ett kostnadseffektivt jippo för att förbättra atmosfären. Bidraget Oulun uusi brändityö sanoin, kuvin ja teoin från Uleåborgs stad är i sin tur ett exempel på systematiskt grundläggande arbete utgående från strategin där varje fas är genomtänkt och genomförd på ett professionellt sätt.

Grundläggande arbete och innovativ verksamhet

FM i kommunal marknadsföring har som mål att förbättra marknadsföringskompetensen inom kommunsektorn genom att lyfta fram god praxis och framgångsrik kommunal och regional marknadsföring.

– Bidragen i den tionde tävlingen är rätt varierande och ger en bred överblick över den kommunala marknadsföringen i dag. Med finns både grundläggande arbete såsom förnyelse av den visuella profilen eller av materialet, men också innovativa marknadsföringskampanjer, programhelheter och åtgärder. Tävlingsbidragen visar tydligt att det lönar sig att först göra det grundläggande arbetet omsorgsfullt, säger Merja Olari-Sintonen, kundservicechef vid Finlands Kommunförbund.

– Juryn var helt enhällig om vinnaren och slog samman två bidrag som stödde varandra. S:t Michelregionens infallsvinkel var exemplarisk i sin kundorientering med verkliga innehåll och tjänster som utgångspunkt, säger Olari-Sintonen.

Samarbete för konkurrenskraft

FM i kommunal marknadsföring arrangeras av organisationer som utvecklar den kommunala och regionala marknadsföringen: Finlands Kommunförbund rf, Seudulliset Kehittämisyhteisöt SEKES ry och Föreningen Finlands turistorganisationer FFTO rf. Tävlingen är en del av det öppna och avgiftsfria samarbets- och utvecklingsnätverket Piiri vars syfte är att stärka kommunernas och regionernas marknadsföringskompetens. Samarbetsföretag i nätverket är Helsingin Sanomat, MTV3, Otavamedia, KL-Kustannus Oy/Kuntalehti, KuntaTV och Kommuntorget.

Juryns sammansättning

Till tävlingsjuryn hörde Yrjö Westling, verksamhetsledare vid SEKES ry, Hannu Komu, verksamhetsledare vid FFTO rf, Ari Lohenoja, planerare med ansvar för marknadsföringen vid Försvarsmakten, Teemu Moilanen, överlärare vid yrkeshögskolan Haaga-Helia, Lauri Sipilä, verkställande direktör vid MARK Suomen Markkinointiliitto - Finlands Marknadsförbund ry och Jari Seppälä, informationsdirektör vid Finlands Kommunförbund rf. Ordförande för tävlingsjuryn var Merja Olari-Sintonen, kundservicechef vid Finlands Kommunförbund.

 

Närmare upplysningar:
Merja Olari-Sintonen, kundservicechef, Finlands Kommunförbund, tfn 050 378 4305

FM i kommunal marknadsföring 2015, resultat

FM-guld i kommunal marknadsföring med sammanslagna tävlingsbidrag
S:t Michels stad: Solmu-projekti palvelee muuttajia
Mikkelin seudun elinkeinoyhtiö Miset Oy: Mikkelin Kasvusopimus

FM-silver i kommunal marknadsföring
Helsingfors stad, byggnadskontoret: Patsas puhuu sinulle

FM-brons i kommunal marknadsföring 
Borgå stad: #TravelHousePorvoo

Hedersomnämnanden i FM i kommunal marknadsföring
Heinolan lukio: Me tehdään yhdessä ME!
Uleåborgs stad: Oulun uusi brändi sanoin, kuvin ja teoin