Pressmeddelande, 

Kommunerna deltar i Idrottsgalan 2019: Kommunförbundet efterlyser Finlands aktivaste kommun

liikkuvin kunta

(Kommunförbundet informerar 19.9.2018) I tävlingen Finlands aktivaste kommun, som nu ordnas för andra gången, söks åter den kommun som på bästa sätt främjat kommuninvånarnas motionsmöjligheter. I år är temat kommunernas livskraft och sociala gemenskap.

Tävlingen är en del av programmet för den nationella Idrottsgalan och den ordnas av Kommunförbundet i samarbete med Undervisnings- och kulturministeriet. Vinnaren belönas med Uno-pokalen under Idrottsgalan som ordnas på Hartwall Arenan i Helsingfors 17.1.2019.

Livskraft och social gemenskap genom idrott 

I tävlingen söks den kommun som med hjälp av motion och idrott lyckats stärka livskraften och den sociala gemenskapen på orten. Vid valet av vinnare betonas särskilt hur väl kommunen lyckats göra idrott och motion till en attraktionsfaktor och hur mycket idrott och motion bidragit till den sociala gemenskapen i kommunen.

– Med tävlingen Finlands aktivaste kommun vill Kommunförbundet synliggöra det goda arbete som kommunerna gör för att främja motion, idrott och hälsa. Samtidigt vill vi lyfta fram god praxis och exempel som kan spridas till hela kommunfältet, säger Teemu Japisson, sakkunnig i idrotts- och ungdomsfrågor.

Tävlingen är öppen och avgiftsfri för alla kommuner. Anmälan till tävlingen via denna länk: https://link.webropolsurveys.com/S/E653722018F3469A 

Anmälningstiden löper ut fredag 19.10 kl. 12. Kommunförbundets expertjury väljer ut tre finalister, som offentliggörs i Yles direktsändning 8.12.

Närmare upplysningar:

kommunforbundet.fi/aktivastekommunen #liikkuvinkunta

Teemu Japisson, sakkunnig, tfn 0400 878 949