Pressmeddelande, 

Kommunförbundet beräknade kostnaderna för förlängd läroplikt: Hundratals miljoner euro i merkostnader för kommunerna

(Kommunförbundet informerar 20.4.2018) Finlands Kommunförbund har beräknat kostnaderna för förlängd läroplikt.

Om den allmänna läroplikten börjar vid 6 års ålder eller förskoleundervisningen vid 5 års ålder, skulle verksamheten omfatta en hel åldersklass, varav 13 500 vore barn som inte tidigare har omfattats av småbarnspedagogiken.

– Det stigande antalet barn kräver stora investeringar, uppskattningsvis 300 miljoner euro i nya lokaler samt ca 12 miljoner euro om året för underhåll. Den nya åldersklassen, dvs. femåringarna, får stöd för skolresor och det sker förändringar i stödet för sexåringarnas skolresor. Förändringarnas kostnadseffekter kommer att vara 16 miljoner euro, framhåller Terhi Päivärinta, direktör för undervisnings- och kulturenheten vid Kommunförbundet.

pidentäminen alkupäästä

Merkostnaderna för att förlänga läroplikten till andra stadiet uppskattas till 183 miljoner euro per år

Om läroplikten förlängs så att den omfattar utbildning på andra stadiet medför det kostnader särskilt i form av avgiftsfria läromedel. Beroende på hur läromedlen återanvänds innebär återanvändningen också stora kostnader för personella insatser.
Läromedelskostnaderna varierar beroende på beräkningssättet mellan 80 och 114 miljoner euro per år. Övriga kostnader uppstår av riktat stöd för specialundervisning (28 mn euro) och kritiskt stöd för elever som riskerar att hoppa av skolan i ett övergångsskede (18 mn euro). Merkostnader uppstår likaså av stöd för skolresor (14 mn euro) och inkvarteringsstöd.

Kommunförbundets beräkningar av merkostnaderna för utvidgad läroplikt bygger på den gällande lagstiftningen, dock med utgångspunkt i att sexåringarna får behålla sin subjektiva rätt till småbarnspedagogik som kompletterar förskoleundervisningen oberoende av när läroplikten börjar.

pidentäminen loppupäästä

Grundskolan behöver utvecklas

De sakkunniga vid Kommunförbundet lyfter fram frågan hur man kunde göra läropliktsstarten mer flexibel och stödja den så att alla barn och unga slutför sin skolgång.

– Kommunförbundet efterlyser en diskussion om effekterna av nedskärningarna i utbildningen på 2010-talet. Vi behöver en lösning på hur nedskärningarnas negativa effekter på basfinansieringen av utbildningen kunde tas tillbaka. Det här är nödvändigt för att vi ska kunna bygga en jämlik skolgång för alla, säger Terhi Päivärinta.

För utbildningen på andra stadiet tänker sig Kommunförbundet riktade åtgärder för i synnerhet studerande som riskerar att avbryta studierna.

– Kommunförbundets styrelse kommer att ta ställning till beräkningarna och riktlinjerna för läroplikten senare i vår, säger Hanna Tainio, vice verkställande direktör vid Kommunförbundet.
 
Närmare upplysningar: 
Hanna Tainio, vice vd, tfn 050 567 1624, twitter:@HannaTainio ‏ 
Terhi Päivärinta, direktör, undervisning och kultur, tfn 050 590 4796, twitter: @TerhiPaivarinta ‏ 
Leena Pöntynen, sakkunnig i grundläggande utbildning, tfn 050 305 1365, twitter: @leenapontynen

Läs mer om dessa teman

Kaffe med Uffe

En gång per månad bjuder Ulf Stenman, direktör för Kommunförbundet svenska verksamhet på ett virtuellt, aktuellt och spirituellt morgonkaffe på Teams.  
Läs mera: Kaffe med Uffe