Pressmeddelande, 

Heikki Hakala från Lempäälä är årets fullmäktigeledamot 2020

vuoden valtuutettu

Ordföranden för Lempääläs kommunstyrelse Heikki Hakala har valts till årets fullmäktigeledamot bland de förslag som Kommunförbundet fått in. I tävlingen, som ordnades för andra gången, deltog 50 fullmäktigeledamöter från 36 kommuner. Expertjuryn uppskattade i synnerhet den förtroendevaldas förmåga att förnya och samarbeta.

Heikki Hakala blev invald i Lempäälä kommunfullmäktige i valet 2009. Han har varit vice ordförande för fullmäktige och under den nuvarande fullmäktigeperioden även ordförande för kommunstyrelsen. Hakala föreslogs i tävlingen av Lempääläs kommundirektör Heidi Rämö, som betonar Hakala roll som förnyare av den politiska ledningens arbetssätt samt hans växelverkan med kommunens personal och invånare.

– I år har Hakala infört en modell med positiv respons – offentligt framlagda framgångar i kommunen och incitament för personalen. Han är också en viktig länk till företagarföreningen och under sin fritid engagerar han sig i talkon, idrottsföreningar och på sociala medier, säger kommundirektör Heidi Rämö.

– Allt kan göras rätt på många sätt, men ensam får man inte något gjort. I Lempäälä lyssnar vi på varandra – bara genom att lyssna kan man förstå. Alla politiska grupper är med. Vi sätter inte ideologin i första rummet utan lyssnar och diskuterar tillsammans, säger Heikki Hakala.

– Lördagskaffet som är gemensamt för alla grupper är ett bra exempel på diskussionskulturen: vi håller inte några officiella anföranden, och så har vi dessutom hunnit smälta tidigare röstningar och tal. Informella strukturer och platser skapar en god grund för förståelse och samarbete.

Jämlikt samarbete bedrivs också mellan kommunen och företagarna i Lempääläs idérum. Beslutsfattarna får värdefull information och företagarna får höra om kommunens ramverk utan formaliteter. Hakala betonar att utgångspunkten för all utveckling är att lyssna.

Den förtroendevaldas roll accentueras

Syftet med tävlingen Årets fullmäktigeledamot är att lyfta fram de förtroendevaldas arbete och ge det uppskattning och publicitet. De förtroendevaldas betydelse blir allt viktigare när kommuninvånarnas möjligheter att delta ökar och när nya rutiner och kommunala samarbetsformer utvecklas.

– Varje fullmäktigeledamot har en viktig roll i att väcka konstruktiv diskussion, gemensam anda och nya tankesätt. Uppskattningen av personalen och samspelet med den operativa ledningen är väsentliga i utvecklingen av kommunen, säger ordföranden i tävlingsjuryn, Kommunförbundets styrelseordförande Joona Räsänen.

Tävlingsjuryn var enig om valet, även om det fanns många verkligt goda kandidater. Joona Räsänen tackar fullmäktigeledamöterna för deras samarbetsvilja över partigränserna och deras förnyelseberedskap: många nya modeller och aktiva åtgärder har utvecklats för fullmäktigearbetet och kommuninvånarna.

Tävlingen ger också goda modeller för förtroendevalda med tanke på kandidatuppställningen för nästa års kommunalval och praktiska idéer för handledning av nya fullmäktigeledamöter och förnyande av fullmäktigearbetet.

I juryn ingick också riksdagens talman, före detta kommunminister Anu Vehviläinen, Kommunförbundets verkställande direktör Minna Karhunen, Vaalas kommundirektör Miira Raiskila, den yngsta medlemmen i Åbo stadsfullmäktige, Alvar Euro, samt förra årets vinnare, riksdagsledamot Hilkka Kemppi från Asikkala.

Utmärkelsen Årets förtroendevald tilldelades Heikki Hakala på torsdag 10.9. på Kommunmarknaden i Helsingfors. Vinnaren får ett emblem som designats särskilt för ändamålet, och vinnarens fullmäktige får Kommunförbundets stipendium på 10 000 euro, för utbildning och utveckling av fullmäktige.

Närmare upplysningar:

Heikki Hakala, tfn 0400 737 630

Sini Sallinen, kommunutvecklings- och forskningsdirektör, Finlands Kommunförbund, tfn 050 464 5662

Jari Seppälä, sakkunnig, Finlands Kommunförbund, tfn 050 66 743