Pressmeddelande, 

Projektansökan öppnas 1.12: Genom upphandling påskyndas sysselsättningen i kommunerna

I programmet för att påskynda sysselsättningen genom upphandling har ansökan om sysselsättningspolitiskt understöd för kommunerna öppnats 1.12.2020. Ansökan är öppen fram till 31.12.2020 och den genomförs samtidigt vid alla arbets- och näringsbyråer.

Det riksomfattande målet är att få igång minst 15 regionala pilotprojekt där flera kommuner deltar i utvecklingen av nytt sysselsättande samarbete genom offentlig upphandling. Genom upphandling kan det behövas en särskild resurs i kommunen för att skapa en verksamhetsmodell för sysselsättning och samarbetsrelationer. Projektet erbjuder en lösning. Inom projektet kan man modellera de upphandlingar där verksamhetsmodellen kan användas.

Programmet för att påskynda sysselsättningen genom upphandling syftar i enlighet med regeringsprogrammet till att man genom offentlig upphandling allt bättre ska stödja sysselsättningen. På detta sätt kan man till exempel underlätta för partiellt arbetsföra eller långtidsarbetslösa att komma in på arbetsmarknaden.  

– Den nu öppnade ansökningsomgången betonar viljan att på ett pragmatiskt sätt ta in sysselsättningsvillkoret i kommunernas offentliga upphandlingar. I projekten möjliggör en särskild resurs att man koncentrerar sig på denna uppgift. Målet är att öka möjligheterna för dem som har en svagare ställning på arbetsmarknaden att få arbete och åstadkomma en modell som fungerar väl, säger arbetsminister Tuula Haatainen.

Arbets- och näringsministeriet svarar för samordningen av programhelheten. Projektet samordnas på riksnivå av Finlands Kommunförbund. De kommunala projekt som nu inleds bildar ett projektnätverk.

– Det påbörjade projektet stärker ytterligare kommunernas roll i skötseln av sysselsättningen. Ansökan har väckt stort intresse i kommunerna, och därmed är det fint att man kan främja verksamhetsmodellen, konstaterar Timo Reina, vice verkställande direktör för Kommunförbundet.

Vad är ansökan till programmet för att påskynda sysselsättningen genom upphandling?

  • ansökningstid 1–31.12.2020, ansökningarna till arbets- och näringsbyrån i det egna området
  • den sökande kan vara en eller flera kommuner i samarbete
  • finansiering på 50 % (sysselsättningspolitiskt understöd) erbjuds genom upphandling för att bygga upp och utveckla verksamhetsmodellen för sysselsättning
  • upphandlingarna sysselsätter redan under projektperioden eller sysselsättningsvillkoret används vid upphandlingar under projektperioden
  • i och med projektet får kommunerna praktiskt sparrningsstöd för sitt arbete genom det riksomfattande samordningsprojektet i Kommunförbundet

Ytterligare information:

Piia Rekilä, arbetsministerns specialmedarbetare, arbets- och näringsministeriet, tfn 050 396 3574

Päivi Haavisto-Vuori, konsultativ tjänsteman, arbets- och näringsministeriet, tfn 0295 049 056

Anu Tirkkonen, projektchef, Finlands Kommunförbund, tfn 040 547 3944

 

Läs mer och gå till annonsen

9.12.2020 Kommunförbundet och arbets- och näringsbyråerna ordnar en gemensam informationsmöte om ansökan på webben 

Läs mer om dessa teman

Mindre byråkrati, mer fungerande tjänster

Men vilka normer kunde avvecklas? Samla in onödiga normer nu i november och december 2023! Kommunförbundet manar alla städer och kommuner  till insamling av normer som kunde avvecklas. Läs mera.