Pressmeddelande, 

Barnens val 2021: lokala konstnärer från hela landet bakom kandidatfigurerna

I samband med kommunalvalet ordnas också Barnens val i hela landet.

Finlands Juniorhandelskamrar rf, Björneborgs stad och Kommunförbundet har sammanställt en nationell kandidatuppställning där fiktiva figurer, barnens egna kandidater, tävlar om barnens röster för att få påverka beslutsfattandet i Finlands kommuner.

Illustrationerna av kandidatfigurerna i Barnens val har skapats av konstnärer från olika delar av landet.

– Det var inte bara en fråga om att skapa fina figurer till Barnens val, vi ville dessutom för vår del stödja konstnärernas viktiga arbete i dessa utmanande tider. På grund av den pågående coronakrisen har situationen varit besvärlig inom kultur- och konstsektorn och det är viktigt att stödja lokala företagare på olika sätt, säger Kommunförbundets kommunikationsdirektör Miia Välikorpi.

Kandidaterna representerar hela Finland

I kandidatuppställningen för Barnens val ville vi betona att kandidaterna har, precis som i det officiella valet, alla sin egen personlighet och sina egna prioriteringar i de saker de driver.

Vi ville att figurerna skulle representera hela Finland. Då antalet kandidater är begränsat löste vi saken genom att leta upp konstnärer från olika delar av Finland.

Landet delades in enligt de traditionella finska dialektområdena. Således representerar konstnärerna sydvästfinska, tavastländska, sydösterbottniska, mellan- och nordösterbottniska, savolaxiska, nordbottniska och sydöstfinska dialekter.

–Även om bakgrunden inte syns i beskrivningen eller i de frågor kandidaten driver tyckte vi att det var viktigt särskilt i samband med kommunalval att figurerna skapats av konstnärer runt om i landet, säger Välikorpi.

Tidigare Barnens val har ordnats i form av fysiska val i samma vallokaler som kommunalvalet, bland valbås och valurnor, precis som i riktiga val. På grund av den pågående coronakrisen ville vi försäkra oss om att alla som röstar kan delta utan risk och ordnar därför Barnens val denna gång i huvudsak på webben.

Omröstningen i Barnens val sker 26.5–13.6 och i huvudsak på webbplatsen för Barnens val.

Bekanta dig med kandidaterna här.

Konstnärerna bakom figurerna:

Sydvästfinska dialekter: Juha Harju / Åbo

Tavastländska dialekter Anni-Julia Tuomisto / Hyvinge

Sydösterbottniska dialekter: Anna Tiitola / Laihela

Mellan- och nordösterbottniska dialekter Saara Tuomela / Uleåborg

Nordbottniska dialekter: Helmi Hakuri/ Rovaniemi

Savolaxiska dialekter: Ari Vannas / Kides

Sydostfinska dialekter: Irina Raski / Imatra
 

Närmare upplysningar:

Teresa Salminen, Sakkunnig i kommunikation, p. 040 865 6961, teresa.salminen(at)kuntaliitto.fi, Kommunförbundet

Milla Harju, milla.harju(at)jci.fi, Suomen Nuorkauppakamarit ry

Marika Virtanen, Sakkunnig i kommunikation, p. +358 44 701 9788, marika.virtanen(at)pori.fi, Björneborg