Pressmeddelande, 

Barnens val 2021: vi låter barnen få sina röster hörda!

I samband med kommunalvalet våren 2021 ordnas också det riksomfattande valet Barnens val. Kommunförbundet, Finlands Juniorhandelskamrar rf och Björneborgs stad är huvudarrangörer för valet.

Det viktigaste målet med Barnens val är att stödja och utvidga barnens fostran i demokrati. I vår kampanj låter vi barnen rösta och få sina röster hörda.

Barnens val är fullständigt partipolitiskt obundet. Kandidaterna i valet är tecknade figurer som gjorts av finländska illustratörer och som beskrivs i inspirerande och positiva ordalag. Man kan bekanta sig med kandidaterna på webbplatsen för Barnens val.

När de vuxna sätter sig in i kommunalvalet får också barnen bekanta sig med olika sätt att påverka samhället. Vid Barnens val har det vanligtvis funnits ett eget valställe för barn i närheten av det officiella röstningsstället för vuxna, där barnen har kunnat rösta under handledning av en vuxen som de haft med sig. På grund av det snabbt föränderliga coronaläget genomförs omröstningen den här gången huvudsakligen digitalt och vi uppmuntrar i synnerhet daghem och lågstadieskolor att rösta.

I mån av möjlighet kan kommunerna också på eget initiativ främja röstande på själva valplatsen. Resultatet från Barnens val offentliggörs veckan efter den officiella valdagen.

- De skojiga figurerna och utnyttjandet av digital röstning öppnar nya möjligheter för att med låg tröskel bekanta sig med delaktighet och demokrati i såväl daghem, skolor som hem runt om i Finland, säger Kommunförbundets kommunikationsdirektör Miia Välikorpi.

Valet genomförs åtminstone på finska, svenska och engelska.

Enkät: andraklassare nöjda med sin beslutanderätt

Som en del av Barnens val 2021 genomförde Kommunförbundet en riksomfattande undersökning för alla elever i årskurs 2. Eleverna fick svara på frågor som rör deras vardag.

I enkäten deltog över 4 000 barn runt om i Finland. Nästan 90 procent av deltagarna upplever att skolresan är trygg, nästan hälften vill ha fler klätterställningar i lekparkerna och handarbete är helt klart den mest populära hobbyn. Dessutom vill hälften av dem som svarade få mer möjligheter till motion och idrott.

Enligt enkäten vill sex av tio elever i årskurs 2 besluta lika mycket om sina egna angelägenheter som för närvarande. Endast tre av tio vill ha mer beslutanderätt.

Enkäten genomfördes hösten 2020 tillsammans med bildningsväsendet som en webbenkät där man ställde flervalsfrågor till barnen. En del frågor kunde också besvaras med ett öppet svarsalternativ. Enkäten gjordes helt anonymt.
 

Närmare upplysningar:

Teresa Salminen, Sakkunnig i kommunikation, p. 040 865 6961, teresa.salminen(at)kuntaliitto.fi, Kommunförbundet

Milla Harju, milla.harju(at)jci.fi, Suomen Nuorkauppakamarit ry

Marika Virtanen, Sakkunnig i kommunikation, p. +358 44 701 9788, marika.virtanen(at)pori.fi, Porin kaupunki