Pressmeddelande, 

Hela 930 förhandsröstningsställen vid kommunalvalet

Kommunalvalets förhandsröstning inleds den 26 maj och pågår undantagsvis två veckor. Det mångsidiga urvalet av förhandsröstningsställen gör det lättare för kommuninvånarna att rösta i kommunalvalet. Förhandsröstning har varit möjligt sedan 1972, populariteten för förhandsröstning ökar hela tiden och är särskilt populär bland pensionärer. År 2017 röstade 26,6 procent av samtliga röstberättigade på förhand, vilket motsvarar 45,2 procent av alla dem som använde sin rösträtt.

Typiska förhandsröstningsställen är bibliotek, kommun- eller stadskanslier och köpcentrum. Exempel på ovanligare förhandsröstningsställen är simhallar, brandstationer och teatrar.

Kommunalvalet 2021 har 930 förhandsröstningsställen. Antalet har ökat något från föregående kommunalval i april 2017, då antalet förhandsröstningsställen var sammanlagt 893.

- På grund av det rådande coronaläget har många kommuner tagit i bruk röstningsställen utomhus för att göra det möjligt att rösta på ett tryggt sätt. Detta förklarar också att antalet röstningsställen har ökat, säger Marianne Pekola-Sjöblom, forskningschef på Kommunförbundet.

Flest röstningsställen finns det i Helsingfors (37) och i Uleåborg (23). Siffrorna bygger på Justitieministeriets uppgifter om förhandsröstningsställena. I genomsnitt har en kommun tre förhandsröstningsställen, men det vanligaste är att det finns ett förhandsröstningsställe per kommun.

- Ju större kommunen är, desto fler röstningsställen har den. Antalet kan variera mycket också mellan kommuner av samma storleksklass, berättar Pekola-Sjöblom.

Man kan rösta på land, till havs och på garnisonen

Det går att rösta på vilket allmänt förhandsröstningsställe som helst i Finland eller utomlands. Den som röstar på förhand behöver alltså inte befinna sig i sin hemkommun, vilket krävs om man röstar på den egentliga valdagen 13.6.2021. Det vanligaste är att kommunen har ett förhandsröstningsställe. I utlandet kan man förhandsrösta på 104 röstningsställen i 74 länder.

I sammanlagt 58 kommuner kan man rösta på ett mobilt röstningsställe såsom vid en röstningsbil eller på en förbindelsebåt. Mobila röstningsställen utnyttjas av kommuner av alla storlekar runt om i Finland.

I och med den temporära lagändring som riksdagen godkände är det också möjligt att rösta i kommunalvalet vid garnisonerna.

Var och när kan man förhandsrösta?

Förhandsröstningen genomförs 26.5–8.6.2021 i Finland och 2–5.6.2021 utomlands.

Man kan rösta vid vilket förhandsröstningsställe som helst i Finland eller utomlands. På vissa förhandsröstningsställen är röstningsperioden dock kortare. Man kan bara rösta på sin egen hemkommuns kandidater. Information om förhandsröstningsställena och öppettiderna finns på adressen www.vaalit.fi/sv.

 

Förhandsröstningsställen

Röstningsställen utomhus

Röstningsmöjlighet i garnisonen

Närmare upplysningar:

Marianne Pekola-Sjöblom, forskningschef, tfn 050 337 5634

Sirkka-Liisa Piipponen, sakkunnig, tfn 050 448 3366

Läs mer om dessa teman