Pressmeddelande, 

Ilkka Myllymäki ny direktör för Kommunförbundets Brysselkontor

Ilkka MyllymäkiIlkka Myllymäki har valts till direktör för Kommunförbundets Brysselkontor. Uppdraget gäller tre år, med en option på ytterligare två år.

Myllymäki lämnar sin nuvarande post som vice chef och EU-sakkunnig vid Helsingfors EU-kontor. Till sin utbildning är Myllymäki politices magister.

– Europeiska unionens verksamhet och beslut har stor inverkan på de finländska regionernas och kommunernas verksamhetsförutsättningar. Därför är det viktigt att den finländska region- och lokalförvaltningens synpunkter lyfts fram ordentligt i EU:s beslutsfattande. Här har Kommunförbundets Brysselkontor en central roll, framhåller Myllymäki.  

Direktören för Brysselkontoret ansvarar för beredningen, utvecklingen och genomförandet av Kommunförbundets EU-intressebevakning tillsammans med förbundets sakkunniga i Finland. Till direktörens uppgifter hör också att följa beredningen av lagstiftningen i EU och att bygga upp och upprätthålla samarbetsnätverk.

Vid Brysselkontoret arbetar två anställda från Kommunförbundet, men EU-frågor ingår i arbetsuppgifterna för nästan alla sakkunniga vid förbundet.

Närmare upplysningar
José Valanta, relationsdirektör, jose.valanta@kommunforbundet.fi
Laura Parsama, chef för internationella ärenden, laura.parsama@kommunforbundet.fi

Läs mer om dessa teman

Kommunförbundets Brysselkontor

Sedan 1992 har Kommunförbundet ett kontor i Bryssel. Målet med vår EU-intressebevakning är att trygga och utveckla verksamhetsförutsättningarna för kommunerna i Finland. 
Kommunförbundets Brysselkontor