Pressmeddelande, 

Kommunförbundet och partisekreterarna vädjar om valfred

Den 18 april är det kommunalval i Finland. Då väljer vi kommunfullmäktige att leda det lokala beslutsfattandet i 293 kommuner på fastlandet de fyra följande åren. Kommunalvalet är kommuninvånarnas viktigaste möjlighet att påverka den egna kommunens närdemokrati.

Kommunalvalet ordnas våren 2021 under exceptionella omständigheter. Coronapandemin innebär förändringar i valkampanjerna, röstandet och hela atmosfären inför valet.

Vi undertecknade förbinder oss att främja valfreden under kommunalvalet 2021. Valfreden innebär för oss att demokratiska rättigheter tryggas i alla bemärkelser under vårens kommunalval.

Valfreden innebär allas fria rätt att ge sitt stöd till en åsikt och rösta på sin kandidat, att ställa upp som kandidat och att rösta på ett tryggt sätt. Valfreden innebär yttrandefrihet och en skyldighet att respektera andras åsikter och följa god sed.

Vi förbinder oss att under valfreden främja trygga, okränkbara valkampanjer som respekterar olika åsikter. Vi lovar att ingripa vid varje tecken på ifrågasättande av valfreden och verka aktivt för att medborgarnas rättigheter och säkerhet förverkligas fullt ut vid valet som ordnas under exceptionella förhållanden.

Vi godkänner inte någon form av våld, hot eller påtryckning riktad mot kandidaterna, osakliga meddelanden eller spridande av falska uppgifter. Valfreden innebär också fred för valarbetet i alla dess former.

Ett högt valdeltagande bland kommuninvånarna är ett viktigt mål för oss. Vi förbinder oss att på alla sätt verka för ett aktivt valdeltagande i kommunalvalet 2021.

Minna Karhunen,                                             
Kommunförbundets verkställande direktör

Simo Grönroos,
partisekreterare, Sannfinländarna

Fredrik Guseff,
partisekreterare, SFP

Mikko Koikkalainen,
partisekreterare, Vänsterförbundet

Kristiina Kokko,
partisekreterare, Samlingspartiet

Veli Liikanen,
partisekreterare, Gröna

Asmo Maanselkä,
partisekreterare, Kristdemokraterna

Riikka Pirkkalainen,
partisekreterare, Centern

Antton Rönnholm,
partisekreterare, SDP