Pressmeddelande, 

Barnens val 2021

Nästan 10 000 barn röstade i Barnens val

Samtidigt med kommunalvalet ordnades också det riksomfattande Barnens val. Kommunförbundet, Finlands Juniorhandelskamrar rf och Björneborgs stad var huvudarrangörer för valet. Det totala antalet röster i Barnens val var 9378. Otto Octopus vann valet med 2003 röster. På andra plats kom Rico Randig med 1291 röster.

I år beaktades undantagsförhållandena och alla begränsningar till följd av coronaviruset. Därför ordnades Barnens val både på traditionellt sätt och för första gången också digitalt.

- Det mångsidiga sättet att delta i Barnens val var välkommet och nådde ut till många nya väljare och gjorde att många fler kunde delta i valet, säger Milla Harju, projektchef vid Finlands Juniorhandelskamrar rf.

I den riksomfattande och partipolitiskt obundna kandidatuppställningen konkurrerade fiktiva kandidater om barnens röster. Figurerna hade skapats av konstnärer från olika delar av Finland. Barnens val genomfördes på finska. svenska, engelska och nordsamiska. Det främsta målet med Barnens val är att stödja och främja demokratifostran bland barn och ge framtida väljare ett positivt minne.

- Det var fint att se hur idén bakom Barnens val och vår kommunikation om den väckte engagerad diskussion också utanför vår målgrupp. I sociala medier utbyttes fina tankar om att stärka barnens upplevelse av rösträtten och dess betydelse också på ett samhälleligt plan, säger Sara Vuorinen vid Björneborgs stads information.

Som en del av Barnens val 2021 genomförde Kommunförbundet en riksomfattande undersökning bland alla elever i årskurs 2. Eleverna fick svara på frågor som rör deras vardag. Dessutom fick eleverna skriva brev till sina kommundirektörer. I breven fick de själva berätta vad de vill påverka i sin kommun.

- I samband med kommunalvalet uppmärksammas också demokratifostran. Det har varit roligt att ta del av barnens tankar och vad kommundirektörerna svarat de unga kommuninvånarna, säger Kommunförbundets kommunikationsdirektör Miia Välikorpi.

 

Närmare upplysningar:

Selina Sassila, sakkunnig i kommunikation, tfn +358 50 465 4930, selina.sassila(at)kommunforbundet.fi, Kommunförbundet

Milla Harju, milla.harju(at)jci.fi, Finlands  Juniorhandelskamrar rf

Marika Virtanen, kommunikationsplanerare, tfn +358 44 701 9788, marika.virtanen(at)pori.fi, Björneborgs stad

 

Kommunförbundets sakkunniga som kan ge mer information