Pressmeddelande, 

18.1.2021

Ulf Stenman ny svensk direktör vid Kommunförbundet

Ulf Stenman blir ny direktör för den svenska enheten vid Finlands Kommunförbund. Stenman som är tf. kommundirektör i Kronoby valdes av Kommunförbundets styrelse den 18.2.2021. 

Pedagogie magister Ulf Stenman har lång och gedigen erfarenhet av ledaruppdrag inom den kommunala, statliga, privata och tredje sektorn både som tjänsteman och förtroendevald. 

–  Vid valet av den nya svenska direktören satte Kommunförbundets styrelse särskilt vikt vid Ulf Stenmans långa erfarenhet av ledarskap och hans förmåga att bygga och arbeta i nätverk. Hans positiva läggning passar utmärkt i Kommunförbundets lösningsorienterade verksamhet, säger Kommunförbundets vd Minna Karhunen.

Ulf Stenman säger att posten som direktör för Kommunförbundets svenska enhet ger honom möjlighet att arbeta för såväl de svenska och tvåspråkiga kommunerna, som för hela kommunfältet i Finland.

– De finländska kommunerna differentieras allt mer. Det här är en utveckling som Kommunförbundet måste klara av att möta utan att skapa motsättningar mellan stad och landsbygd, säger Stenman och tillägger att kommunerna har en nyckelroll som främjare av livskraft, kompentens och välfärd. 

– Kommunerna är starka garanter för lokaldemokratin och de demokratiska processerna. Utmaningen för kommunerna är att skapa nya arenor för invånarnas delaktighet och att motverka kvasivetenskap och utanförskap.
Ulf Stenman efterträder Ida Sulin på posten som Kommunförbundets svenska direktör. 

Närmare upplysningar:

Minna Karhunen, verkställande direktör, tfn 09 771 2000, minna.karhunen(a)kommunforbundet.fi
Ulf Stenman, tf. kommundirektör i Kronoby, tfn. 050 327 6574, ulf.stenman(a)kronoby.fi