Pressmeddelande, 

De flesta kommuner tror sig kunna ordna välfärdsområdesvalet rätt hälsosäkert

Enligt en enkät som Kommunförbundet genomfört bedömer 28 procent av de kommuner som svarade att valet kan ordnas fullkomligt hälsosäkert och 70 procent att de lyckas göra det ganska hälsosäkert.

Ordnandet av ett hälsosäkert val har i det rådande coronaläget krävt många exceptionella arrangemang av kommunerna, en del mycket snabbt.

”Kommunerna anser att de i regel kan ordna åtminstone rätt så hälsosäkra omständigheter för röstningen. Det nuvarande coronaläget är dock svårt och kräver att var och en också som väljare är uppmärksam på att särskilt noga följa anvisningarna”, säger Ari Korhonen, specialsakkunnig i beredskap och säkerhet vid Kommunförbundet.

Uppskattningar av hälsosäkerheten vid kommunens röstningsställen i välfärdsområdesvalet enligt kommunstorlek

Enligt enkäten ger erfarenheterna av hälsosäkerhetsarrangemangen under kommunalvalet 2021 en betydande fördel vid valarrangemangen denna gång. Av de kommuner som svarade bedömde 75 procent att de tidigare erfarenheterna hjälper betydligt och 22 procent att de gör det i viss utsträckning. I synnerhet städer med över 100 000 invånare upplevde att de tidigare erfarenheterna var till nytta vid arrangemangen för välfärdsområdesvalet.

Av de kommuner som nu besvarat enkäten ansåg sammanlagt 98 procent att de kunde sköta arrangemangen fullkomligt eller ganska hälsosäkert. År 2021 svarade 78 procent av kommunerna på samma sätt innan kommunalvalet senarelades.

Var femte kommun har svårigheter med att ordna röstning för personer i karantän eller isolering

Tre av fyra kommuner (74 procent) bedömer att man enkelt eller ganska enkelt lyckas ordna specialarrangemang för de väljare som satts i karantän eller isolering.

Var femte kommun har dock svårigheter med att ordna röstning för personer i karantän eller isolering. Enligt Kommunförbundets enkät uppstår svårigheter i kommuner av alla storlekar.

”I många kommuner kan valpersonalen ha minsta möjliga dimensionering redan från första början. I synnerhet i dessa fall innebär röstning utomhus svårigheter”, säger Korhonen.

Möjligheterna för personer som satts i karantän eller isolering att rösta på kommunens röstningsställen

Kommunerna har kunnat förbereda sig på arrangemangen med ersättare

Enligt Kommunförbundets enkät har kommunerna i stor utsträckning tagit i bruk arrangemang med ersättare i valorganen. Var tredje kommun som svarade bedömde att man väl förberett sig på arrangemang med ersättare och drygt hälften svarade att de hade förberett sig delvis. I synnerhet städer med över 100 000 invånare uppgav att de är väl förberedda.  Kommuner med 20 001–50 000 invånare är däremot sämre förberedda när det gäller ersättare.

Uppskattningar av kommunernas arrangemang med ersättare i valorganen enligt kommunstorlek

Kommunförbundets enkät till kommunerna om valarrangemangen och hälsosäkerheten i välfärdsområdesvalet utfördes vecka 3. Enkäten besvarades av 183 fastlandskommuner, dvs. cirka 63 procent av de kommuner där det hålls välfärdsområdesval. Svar kom från alla välfärdsområden.

Kommunerna ansvarar för röstningsarrangemangen vid välfärdsområdesvalet.

Kommunförbundets sakkunniga som kan ge mer information

Läs mer om dessa teman

Mindre byråkrati, mer fungerande tjänster

Men vilka normer kunde avvecklas? Samla in onödiga normer nu i november och december 2023! Kommunförbundet manar alla städer och kommuner  till insamling av normer som kunde avvecklas. Läs mera.