Pressmeddelande, 

Kommunförbundet valde förbundsdelegation för 2022–2025

Kommunförbundets förbundsdelegation har fått 76 ledamöter, av vilka en representerar landskapet Åland. Valnämnden i Kommunförbundets fullmäktige har fastställt valresultatet 18.1.2022.

År 2022 fördelas platserna i förbundsdelegationen på följande sätt mellan partierna enligt valresultatet:

Saml              19                                                                                  
SDP                14
C                    13

Sannf             11
Gröna             8
VF                  5

SFP                3
KD                 2

Förbundsdelegationsvalet förrättades per valkrets 15.11–31.12.2021.Förbundsdelegationen väljer styrelse för Kommunförbundet vid sitt första sammanträde 17.2.2022. Förbundsdelegationen är Kommunförbundets högsta organ.

Delegationen består av 76 ledamöter och lika många ersättare. Ledamöterna och ersättarna ska vara ledamöter i kommunfullmäktige. Av ledamöterna respektive ersättarna väljs 66 genom röstning bland föreningens medlemmar. Dessutom väljs nio ledamöter och ersättare från utjämningsplatser och en ledamot och ersättare från landskapet Åland. Valet av ledamöter till förbundsdelegationen förrättas per valkrets och valkretsarna är de samma som i riksdagsvalet.

Namnen på de valda ledamöterna och ersättarna framgår av bilagan.

Närmare upplysningar:

Riitta Myllymäki, sekreterare för förbundsdelegationens valnämnd, Kommunförbundet, riitta.myllymaki@kommunforbundet.fi, tfn 09 771 2463

Elina Laavi, ordförande för förbundsdelegationens valnämnd, elina.laavi@kokoomus.fi

Läs mer om bestämmelserna om valet av Kommunförbundets förbundsdelegation

Läs mer om dessa teman