Pressmeddelande, 

Omfattande infopaket till stöd för kommunernas beredskap och säkerhet

Kommunförbundet har sammanställt omfattande beredskapsanvisningar till stöd för kommunernas beredskap på den nya webbplatsen för kommunernas beredskap. Den svenska översättningen publiceras under sommaren 2024.

– Webbplatsen är tills vidare den största uppsättningen riktlinjer och rekommendationer som direkt stöder kommunernas beredskap, säger Ari Korhonen, utvecklingschef med ansvar för kommunernas beredskap och säkerhet. 

– På webbplatsen finns aktuella beredskapsanvisningar, både om skydd av kritisk infrastruktur och om handlingars sekretess. På webbplatsen ges också anvisningar för hur man fattar beslut om beredskap i kommunerna, berättar Korhonen. 

Kommunerna har en annan inställning till beredskap idag än för bara några år sedan. Allt fler städer har till exempel anställt en beredskapsexpert. Beredskapsnivån har tagit ett stort kliv framåt, men det finns fortfarande sådant som behöver utvecklas, särskilt i samarbetet mellan olika aktörer, säger Korhonen.

Utöver Kommunförbundets anvisningar innehåller beredskapssidorna även en samling länkar till olika aktörers handböcker. Dessutom publiceras helt nya handböcker för störningssituationer. 

– De nyaste handböckerna gäller mallar för befolkningsskyddsavtal mellan kommuner och välfärdsområden, en mall för beredskapsplaner för bibliotek samt hur kommunerna ska agera i situationer med strålningsrisk. 

Webbsidorna lever med tiden, och uppdateras därmed vid behov. 

– Beredskapen och dess fokuspunkter förändras, och då ändrar vi också anvisningarna. Kommunerna kan också få stöd av varandra i nätverket för säkerhet och kristålighet i kommunerna, berättar Korhonen.

Kommunförbundets sakkunniga som kan ge mer information

Läs mer om dessa teman