Principer för kommunens och statens kostnadsansvar inom landsvägshållningen

Principer för kommunens och statens kostnadsansvar inom landsvägshållningen

Medverkande
Finlands Kommunförbund, Trafikverket
Publiceringsdatum
Beskrivning
Uppdateringen blev nödvändig till följd av ny lagstiftning och förändringar i de statliga organisationer som svarar för väghållningen. Landsvägslagen ersatte väglagen vid ingången av år 2006. Trafikverket och närings-, trafik- och miljöcentralerna inrättades vid ingången av år 2010.
Publiceringsdatum
Upplaga
1
Filstorlek
190 kB
ISBN
978-952-213-678-7
Antal sidor
16
Utgivare
Suomen Kuntaliitto